Betonielementtien toleranssit 2011

Uusi julkaisu korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun Betonielementtien toleranssit vuodelta 2003.

Sisällössä on otettu huomioon uudet eurooppalaiset suunnittelu- ja tuotestandardit.

Sisältöön on liitetty mukaan uusina tuoteryhminä mastot, pylväät, hormielementit ja paalut. Perustusten anturaelementeille ja paaluhatuille suositellaan käytettäväksi Muut laattaelementit- toleransseja.

Betonielementtien kansalliset mittatarkkuusluokat ovat Normaaliluokka (N) ja Erikoisluokka (E). Runkoelementit ( pilarit, palkit, ontelo-, TT- ja kuorilaatat, portaat ja väliseinät) valmistetaan Normaaliluokkaan. Ulkoseinäelementit voidaan valmistaa joko Normaaliluokkaan tai Erikoisluokkaan.

Kantaville betonielementeille käytetään Suomessa yleensä EN 13369- standardin liitteen C taulukon C.1- mukaisia tiukennettuja poikkileikkauksen ja raudoituksen sijainnin toleranssivaatimuksia. Nämä tiukennetut vaatimukset on poikkileikkausten osalta otettu uudessa julkaisussa huomioon siten, että Normaaliluokka täyttää aina vaatimukset. Tämä ei ole kuitenkaan tuonut vaadittavaan mittatarkkuuteen mitään suuria muutoksia vaan ainoastaan täsmennyksiä.

Seinäelementeille on esitetty tuotestandardissa SFS-EN 14992 kaksi mittatarkkuusluokkaa, luokat A ja B, joista luokka A on tiukempi. Seinäelementeillä Normaaliluokka täyttää myös standardin luokan B vaatimukset. Standardin parempi luokka A on joiltain osin kansallista Erikoisluokkaa tiukempi ja hieman epätarkoituksenmukainen. Tuotespesifikaatioissa suositellaan seinäelemteille käytettäväksi Erikoisluokkaa silloin, kun vaaditaan parempaa mittatarkkuutta.

Seinäelementtien mittatarkkuusvaatimuksia on täydennetty sähkörasioiden sijainnin ja laattapintojen osalta.

Julkaisua myy Suomen Rakennusmedia Oy (www.rakennusmedia.fi).