Työmaan hitsausohjeet muuttuvat

Betonielementtien liitoksissa käytetään hitsausliitoksia. Teräsrakenteiden uudet standardit tulevat voimaan 1.7. 2014- alkaen. Hitsausohjeet muuttuvat standardin SFS-EN 1090-2+A1, 2011. Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus, Osa 2: teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset- myötä. Muutos koskee myös betonielementtirakenteiden yhteydessä käytettäviä teräsosia ja sekä tehdas- että työmaahitsauksia.

Betoniteollisuus ry on laatinut seuraavat dokumentit;
- Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje 
- Työmaan hitsaussuunnitelma- lomakepohja
- 5 kpl hitsausohjeita ( WPS) elementtiliitosten tyypillisille samaa perusainetta oleville hitsauksille

Työmaahitsausohje ja mallipohjat löytyvät sivulta Liitokset. WPS:t ovat automaattisesti kaikkien Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten ja ry:n Asennusryhmän jäsenyritysten käytössä. Muut voivat tiedustella WPS:iä osoitteesta arto.suikka@rakennusteollisuus.fi.