Elementtirungon toteutukseen uusi ohjaustyökalu

Esite 140204 page 2

Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry ovat laatineet TTY:n kanssa elementtirakentamisen runkovaihetta varten LaTu- ohjaustyökalun. Se yhdistää tärkeimmät ohjeet taulukkolaskentaohjelman avulla työkaluksi, jota voivat käyttää pääurakoitsija, elementtiteollisuus sekä muut hankkeen osapuolet. Työkalussa esitetään kullekin tehtävälle päävastuulliset ja muut osallistujat sekä suositeltavat lomakkeet ja muut apuvälineet. Se toimii aikataulutuksen ohjaajana sekä raportointi- ja seurantavälineenä. Ohjelma tekee runkovaiheen karkean hankeaikataulun annettujen lähtötietojen pohjalta. Ohjelma antaa suoritettujen toimenpiteiden pohjalta hankkeelle Project Health Check (PHC) - pisteet. Lopulliset pisteet kertovat, miten hankkeen toteutuksessa on onnistuttu.
Työkalun käytöllä uskotaan parannettavan hankkeen ohjattavuutta ja kaikkien osapuolten toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Työkalun pakatut tiedostot ladataan yrityksen verkkoon tai PC:lle ja puretaan (extract) ennen käyttöä.