Betoninormikortti 29 Harjateräsnostolenkki –ohjeen voimassaolo on lakkautettu

Hakijan (Celsa Oy) pyynnöstä Betoninormikortti 29 Harjateräsnostolenkki -ohjeen voimassaolo on päättynyt 15.12.2015. Syynä on havaitut ongelmat elementtien nostojen yhteydessä.

Hakijan viesti kokonaisuudessaan:

”Kesällä 2015 asiakkaamme elementtitehtaan varastossa normikortin 29 mukainen harjateräslenkki katkesi elementin kolmannen noston yhteydessä. Elementissä ollut toinen samanlainen nostolenkki ei katkennut. Nostolenkit olivat taipuneet sisäänpäin ennen viimeistä nostoa. Ilmeisesti elementti oli aikaisemmassa nostossa nostettu tiukassa nostokulmassa. Elementti ei kolmannessa nostossa noussut alustasta ollenkaan ennen kuin nostolenkki meni poikki. Elementti oli asianmukaisesti varastoituna eikä ympärillä ollut nostoa estäviä tekijöitä. Elementin paino oli vajaat 70 % kahden lenkin teräksen kestävyyden perusteella määritellystä sallitusta nostovoimasta, joka on määritelty käyttäen normikortin mukaisesti kokonaisvarmuuskerrointa 4 murtoon nähden. Murtokohdassa ei ollut havaittavissa mainittavaa kuroutumista eli murtuminen näytti hauraalta.

Murtuneesta lenkistä tehtiin vaurioselvitys VTT:llä. Teräsmateriaalista ei havaittu virheitä. Koukun sisäpinnasta havaittiin eri paikoissa kolhuja, mitkä vahvistavat sen, että lenkkiin oli kohdistunut eri suuntaisia voimia. Tällöin materiaali väistämättä kylmämuokkautuu, jolloin teräs lujittuu, kovenee ja muuttuu hauraammaksi. Selvityksen mukaan lenkin taivutuksen sisäpintaan on kohdistunut iskumaista kuormitusta, mikä nostotilanteessa on aiheuttanut rakenteeseen osittain hauraasti ja osittain sitkeästi murtuneen alkusärön. Loppumurtumassa on ensin vedon aiheuttamaa sitkeää vetomurtumaa ja lopuksi kun teräs ei enää ole kestänyt se on katkennut sitkeällä leikkausmurtumalla.

Normikortin mukaiset lenkit myötäävät jo sallituilla nostovoimilla (kuten muutkin perinteiset nostolenkit). Käsityksemme mukaan nostokulmien rajoituksia ei käytännössä aina noudateta. Esimerkiksi nostaminen vuoronperään puomilla ja nostorakseilla voi aiheuttaa yllä mainittua tilannetta. Varsinkin on vaikea varmistaa se, että työmaalla tehdään nostot tarkoitetulla tavalla ja samalla tavalla kuin elementtitehtaalla. Kun lisäksi nostokoukun paine lenkkiin kohdistuu vain muutamaan poikittaisharjaan, jotka pienestä kosketuspinta-alasta johtuen väistämättä nostossa tulevat kylmämuokatuiksi on mahdollista saada aikaiseksi tilanne jossa teräs varsinkin nykäyksen omaisessa kuormituksessa käyttäytyy kuten yllä kuvatussa vauriotapauksessa. Tämä siis siitä huolimatta että teräsmateriaali on täysin standardien mukainen ja vailla paikallista virhettä.

Saatuamme tiedon kesällä tapahtuneesta vauriosta lopetimme harjateräslenkkien valmistamisen ja toimittamisen.
Turvallisuus on meillä ensimmäinen prioriteetti. Yllä mainittujen tietojen perusteella normikortti 29 ei mielestämme ole riittävän turvallinen eikä haluta että sen voimassaolo jatkuu ainakaan meidän nimissä (hakija).”

Betoniteollisuus ry yhtyy valmistajan näkemykseen elementtinostojen turvallisuudesta. Elementtitehtaiden varastoissa olevat Celsa Oy:n toimittamat nostolenkit voidaan käyttää pois siten, että elementtien nostoihin kiinnitetään erityistä varovaisuutta ja huomioiden harjateräsnostolenkkien maksimi ulostulomitta (max 150 mm) elementin pinnasta. Ns. kääntöelementteihin ko. nostolenkkityyppiä ei suositella.

Elementtitehtaiden omavalmisteisten harjateräsnostolenkkien kohdalla toimitaan tehtaan/suunnittelijan hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot:
Casper Ålander, Celsa Oy, casper.alander(at)celsa-steelservice.com
Tuomo Haara, Betoniteollisuus ry, tuomo.haara(at)rakennusteollisuus.fi