Rakennejärjestelmät

Rakennejärjestelmän valinta tehdään heti hankkeen alkuvaiheessa, kun mietitään eri runkovaihtoehtojen soveltuvuutta rakennukseen. Rakennustyypin mukaan, valittavana on useita rakennejärjestelmiä tai niiden yhdistelmiä. 

Rakennuksen runko on sen olennainen ja pitkäikäisin osa. Rungon rakennejärjestelmän valinnalla lyödään lukkoon rakennuksen tärkeimmät laadulliset ominaisuudet:
• kesto- ja käyttöikä
• monikäyttöisyys ja muunneltavuus
• ääneneristävyys
• palonkesto
• säilyvyys
• elinkaarikustannukset
• talotekniikan soveltuvuus jne.

Seuraavilla alasivuilla on esitelty eri rakennustyypeille soveltuvia rakennejärjestelmiä ja niiden valintaa liittyviä ohjeistuksia.