Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

Hormielementit ovat betonirakenteisia talotekniikkaelementtejä, joiden sisälle on asennettu valmiiksi rakennukseen tulevaa talotekniikkaa. Hormielementtien liitos ja niiden sisäisten LVIS-putkitusten yhdistäminen tehdään työmaalla, mutta muuten nousuputkisto sekä haaroitukset ovat valmiita. Hormielementit ovat yleensä kerroksen korkuisia. Ne asennetaan muun elementtiasennuksen yhteydessä samassa tahdissa kuin rakennuksen pystytys etenee.

Suunnittelussa huomioitavia asioita

Hormielementit voivat olla itsenäisiä elementtejä tai ne voidaan liittää osaksi väliseinää (Kuva 10.1). Itsenäisen hormin ja seinän väliin suositellaan jätettäväksi 20mm:n asennusvara.

Hormielementit tuetaan yleensä kerroksittain välipohjasta valusauman välityksellä (Kuva 10.2). Välipohjaan tehtävä varaus suositellaan tehtäväksi 50mm hormielementin ulkomittoja suuremmaksi joka sivulta. Alimman hormielementin tuenta voidaan tehdä laataston päältä jättämällä alla olevan laataston varaus 50mm hormielementin ulkomittoja pienemmäksi joka sivulta. Jos alin alin hormielementti tuetaan maanvaraisen laatan päälle, on laattaan jätettävä tarvittaessa varaus viemäriputken kytkemistä varten.

Hormielementti kiinnitetään yleisesti myös normaalin asennuksen lisäksi väliseiniin pontatulla vaijerilenkkisaumalla. Osana väliseinää toimivan hormin asennusvaraksi suositellaan käytettävän 50mm. (Kuva 10.1)

Hormielementit asennetaan kerrokseen yleensä, kun yläpuolinen laatasto on asennettu. Hormi lasketaan laataston reiästä alas paikalleen, tuetaan ja suoritetaan jälkivalut. Hormin yläpää voidaan jättää poikkeustapauksissa laataston alapuolelle. Tällöin on huomioitava poikkeava asennusjärjestys, eli hormi asennetaan ennen laataston asennusta.


Kuva 10.1
Kuva 10.2

Lopullisen hormielementtien suunnittelun tekee valmistajan suunnittelija LVISA-suunnitelmien pohjalta. Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu määrittää ja merkitä kuormitukset hormeilta laatastoille välipohjien elementtisuunnittelua varten. Hormielementin paino voidaan laskea olettamalla sen painoksi 80% vastaavasta umpibetonihormin painosta.  Tämä yleensä siitä syystä, että hormielementtien yksityiskohtaista suunnittelua ei vielä ole tehty kun lähtötiedot välipohjan elementtisuunnittelulle tarvitaan. Kun hormielementit on suunniteltu, niin kerroskohtaiset kuormitukset on saatavilla hormisuunnittelijalta. Rakennesuunnittelija määrittää yhdessä hormin suunnittelijan kanssa hormielementtien kannatustarpeen ja -systeemin välipohjien kohdalle. Väliseinien elementtisuunnittelijan tulee yhdessä hormien suunnittelijan kanssa määrittää elementtien välisten liitosten ja saumojen sijoitus sekä toiminta.

Hormielementtien sijoittaminen

Hormielementit pyritään sijoittamaan usein osaksi asunnon seiniä, jolloin hormit vievät mahdollisimman vähän asuinneliöitä. Rakenneteknisesti katsoen hormit kannattaa sijoittaa ontelolaattojen pituussuuntaisesti, siten että hormielementin reikävaraus katkaisee mahdollisimman vähän ontelolaatan punoksia. Koska hormielementit eivät kanna muita kuormia kuin oman painonsa, joudutaan usein hormien kohdilla välipohjissa käyttämään teräsrakenteisia laattakannakkeita. Paikallavalukohteissa hormien sijoittaminen on tältä osin vapaampaa.

Yksi tärkeä näkökulma hormien sijoittamisessa on akustiikka. Hormit kannattaa lähtökohtaisesti sijoittaa tiloihin, joissa niistä on mahdollisimman vähän äänihaittaa. Hormilinjat pyritään sijoittamaan esimerkiksi porraskäytäviin, vaatehuoneisiin tai kylpyhuoneisiin. Sen sijaan ääniteknisesti vaativiin tiloihin, kuten makuuhuone ja olohuone, tulee hormien sijoitusta välttää.

Hormien sijainnin suunnittelussa huomioon on otettava myös hormien huollettavuus. Hormit on sijoitettava niin että niiden puhdistusluukkuihin päästään huoltotilanteessa käsiksi. Puhdistusluukut voidaan sijoittaa porrashuoneen puolelle, jolloin asukkaille ei aiheudu häiriötä huoltotoimenpiteistä.

Ensisijaisesti hormielementit suositellaan sijoitettaviksi niin, ettei niihin tarvitse tehdä porauksia ym. kiinnityksiä. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, kun oviaukot on suunniteltu liian lähelle hormielementtiä ja ovi kiinnitetään suoraan hormin seinämään. Jos poraus on välttämätöntä, on porauspaikat varmistettava huolellisesti hormielementtien piirustuksista.

 

Lue lisää

Elpotek     

Lujabetoni