Hormielementit

Valmistetaan erilaisia hormielementtejä, joiden sisälle on asennettu valmiiksi rakennukseen tulevaa talotekniikkaa, tai esimerkiksi savuhormisto. Hormielementtien liitos ja niiden sisäisten LVIS-putkitusten yhdistäminen tehdään työmaalla, mutta muuten nousuputkisto sekä haaroitukset ovat valmiita. Hormielementit ovat yleensä kerroksen korkuisia. Ne asennetaan muun elementtiasennuksen yhteydessä samassa tahdissa kuin rakennuksen pystytys etenee.

Suunnittelussa huomioitavia asioita

Hormielementit voivat olla itsenäisiä elementtejä tai ne voidaan liittää osaksi väliseinää (Kuva 10.1). Itsenäisen hormin ja seinän väliin suositellaan jätettäväksi 20mm:n asennusvara.

Hormielementit tuetaan yleensä kerroksittain välipohjasta vaarnaliitoksen avulla (Kuva 10.2). Lisäkannatusta järjestetään tarvittaessa kantavilta väliseiniltä ponttiuran ja vaarnalenkkien välityksellä. Alimman hormielementin tuenta tehdään laataston päältä. Hormielementit asennetaan kerrokseen yleensä, kun yläpuolinen laatasto on asennettu. Hormi lasketaan laataston reiästä alas paikalleen, tuetaan ja suoritetaan jälkivalut. Hormin yläpää voidaan jättää poikkeustapauksissa laataston alapuolelle. Tällöin on huomioitava poikkeava asennusjärjestys, eli hormi asennetaan ennen laataston asennusta.


Kuva 10.1
Kuva 10.2

Lopullisen hormielementtien suunnittelun tekee valmistajan suunnittelija LVISA-suunnitelmien pohjalta. Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu määrittää ja merkitä kuormitukset hormeilta laatastoille välipohjien elementtisuunnittelua varten. Yleensä kuormat merkitään siten, että hormit olisivat umpibetonia. Tämä yleensä siitä syystä, että hormielementtien yksityiskohtaista suunnittelua ei vielä ole tehty kun lähtötiedot välipohjan elementtisuunnittelulle tarvitaan. Kun hormielementit on suunniteltu, niin kerroskohtaiset kuormitukset on saatavilla hormisuunnittelijalta. Rakennesuunnittelija määrittää yhdessä hormin suunnittelijan kanssa hormielementtien kannatustarpeen ja -systeemin välipohjien kohdalle. Väliseinien elementtisuunnittelijan tulee yhdessä hormien suunnittelijan kanssa määrittää elementtien välisten liitosten ja saumojen sijoitus sekä toiminta.

Lue lisää

Rakennusbetoni- ja Elementti     

Elpotek     

Lujabetoni