Suljetut prosessikierrot

Betonin valmistuksessa syntyvä tuore ylijäämäbetoni erotetaan pesemällä karkeaksi kiviaineeksi ja betonilietteeksi. Edelleen lietteestä selkeytetään altaissa kiintoaines erilleen. Vesi kierrätetään uudelleen prosessiin.  

Betonin kierrätys ulkona

Kierrätysvettä syntyy ylijäämäbetonin lisäksi puhdistettaessa betonisekoittimia, betonikuljettimia ja betoniautojen rumpuja. Kierrätysvettä syntyy myös kovettuneen betonin sahauksesta, hiomisesta ja vesisuihkupuhdistuksesta. Kierrätysvesi sisältää vaihtelevia määriä hyvin hienoja partikkeleita, joiden koko on yleensä alle 0,25 mm. Betoniasemalta tai -tehtaalta pois johdettava vesi ei ole ympäristön kannalta ongelmallista. Kierrätysvettä käytetään betonin valmistukseen joko sellaisenaan tai sekoitettuna vesijohtoveteen.

Betonilietettä voidaan käyttää maanparannusaineena, mikäli sen neutraloiva kyky ylittää 10 % (Ca). Erityisesti betonin sahaus- ja hiontaliete, jota syntyy esimerkiksi ontelolaattojen ja betonin hionnan yhteydessä, soveltuu hyvin peltojen happamuuden vähentämiseen.

Pesuvedestä tai betonimassasta pesty kiviaines sopii maanrakennuskäyttöön, kuten teiden rakentamiseen, yhtä hyvin kuin vastaava luonnonkiviaines. Pestyä kiviainesta voidaan käyttää lajitteisiin jakamattomana myös betonin valmistuksessa.  

Betonia valmistettaessa syntyy pieniä määriä ylijäämäbetonia, joka voidaan kierrättää. Murskattua jätebetonia voidaan käyttää uusiokiviaineksena betonin valmistuksessa.

Betonissa käytettyä luonnon kiviainesta voidaan korvata myös muilla materiaaleilla.  Betonimurske on yleisesti käytössä. Hyvälaatuista betonimursketta on mahdollista käyttää uuden betonin valmistuksessa 10–20 % koko kiviaineksesta ilman, että se vaikuttaa betonin perusominaisuuksiin. Myös murskattua lasia ja tiiltä voidaan käyttää betonissa.

Betonin kierrätys

Betoni hyötykäyttää muun teollisuuden sivutuotteita

Betonin valmistuksessa voidaan seosaineena hyödyntää muun teollisuuden sivutuotteita.

Lentotuhkaa syntyy kivihiilen poltosta voimalaitoksissa. Se erotetaan palokaasuista sähkösuotimin. Lentotuhkan käytöstä saadaan hyötyä sekä tuoreen että kovettuneen betonin ominaisuuksien hallintaan. Lentotuhka voi toimia betonissa hienoaineksena tai sillä voidaan korvata sementtiä.

Masuunikuonaa syntyy raudan valmistuksen yhteydessä satoja tuhansia tonneja vuodessa. Sillä voidaan osittain korvata portlandsementtiä.

Silika on piiraudan ja piin valmistuksessa syntyvä erittäin hienojakoinen pozzolaani.  Silika lisää betonin lujuutta. Lisäksi se parantaa betonin kemiallista kestävyyttä, tiiviyttä ja vedenpitävyyttä.

Tutkimustulosten mukaan seosaineiden käytöllä voidaan selvästi vähentää betonin ympäristökuormaa. Kokonaisenergian kulutus pienenee jopa 50 %, kun käytetään 70 % masuunikuonaa ja lähes 40 %, kun käytetään lentotuhkaa. 50 %:n masuunikuonan käyttö vähentää CO2- päästöjä noin 40 % ja 30 %:n lentotuhkan käyttö noin 20 %.

Betonien ympäristökuormien vertailussa tulee ottaa huomioon myös betonin lujuus ja kestävyys.