Leukapalkit

Leukapalkin päämitat suositellaan valittavaksi kuten suorakaidepalkeilla. Uuman suositeltavat leveydet ovat 380, 480 ja 580mm. Uuman korkeus valitaan tuettavan laattatyypin mukaan. Leuan leveytenä käytetään 200mm. Raskaasti kuormitettujen, 500mm korkeiden ontelolaattojen yhteydessä suositellaan käytettävän vähintään 280mm korkeaa leukaa. 

Kuva 5.4 Leukapalkin mittasuositus (Parma)

Kuvassa 5.4 on esitetty leukapalkin mittasuositus. Pohjan leveytenä suositellaan käytettävän moduulileveyttä. Etenkin jännitetyillä leukapalkeilla on käytettävä pohjan leveytenä moduulileveyttä. Tämä johtuu jännitysalustoista.

Leukapalkit voidaan tehdä jännitettyinä- tai teräsbetonipalkkeina. Jännitettyjen leukapalkkien mittoja valittaessa otetaan huomioon seuraavat ohjeet:

  • Palkin uuman leveys on n x M – 20mm.
  • Palkin suositusleveys on ensisijaisesti 4M =380mm.
  • Palkkia tukevan pilarin leveydeksi suositellaan samaa leveyttä kuin palkilla. Ensisijaisesti 4M.
  • Palkin näkyvissä reunoissa käytetään vakioviistettä 15x15 mm.