Leukapalkit

Leukapalkin päämitat suositellaan valittavaksi kuten suorakaidepalkeilla. Uuman suositeltavat leveydet ovat 380, 480 ja 580mm. Uuman korkeus valitaan tuettavan laattatyypin mukaan. Leuan leveytenä käytetään 200mm. Raskaasti kuormitettujen, 500mm korkeiden ontelolaattojen yhteydessä suositellaan käytettävän vähintään 280mm korkeaa leukaa. Leukapalkit voidaan tehdä jännitettyinä- tai teräsbetonipalkkeina. Leuan sijoittaminen vain palkin toiselle sivulle on myös mahdollista (reunapalkki).

Kuva 5.4 Leukapalkin mittasuositus (Parma)

Kuvassa 5.4 on esitetty leukapalkin mittasuositus. Pohjan leveytenä suositellaan käytettävän moduulileveyttä. Etenkin jännitetyillä leukapalkeilla on käytettävä pohjan leveytenä moduulileveyttä. Tämä johtuu jännitysalustoista.

Leukapalkkia käytettäessä laataston tukireaktio on epäkeskeinen palkin keskilinjaan nähden. Palkkiin kohdistuu tällöin vääntömomentti ja palkki pyrkii kiertymään akselinsa ympäri. Ellei palkkia ja sen liitoksia suunnitella jo asennustilanteessa vääntöjäykiksi, palkki on tuettava asennusaikaiselle väännölle. Asennustukia käytettäessä suunnittelijan on esitettävä suunnitelmissaan asennusaikaiseen vääntöön liittyvän voiman suuruus ja sijainti sekä asennustukien tukipintojen koko ja paikka. Lopputilanteessa palkin kiertyminen on estettävä saumaraudoituksen avulla, jolloin vääntömomentti siirtyy laatan taivutusmomentiksi.

Leukapalkkien mittoja valittaessa otetaan huomioon seuraavat ohjeet:

  • Palkin uuman leveys on n x M – 20mm.
  • Palkin suositusleveys on ensisijaisesti 4M =380mm.
  • Palkkia tukevan pilarin leveydeksi suositellaan samaa leveyttä kuin palkilla. Ensisijaisesti 4M.
  • Palkin näkyvissä reunoissa käytetään vakioviistettä 15x15 mm.