HTT-laatat

HTT-laattojen alustavaan valintaan voidaan käyttää aiempia BRO-ohjeiston kantokykykäyriä. Ne ovat Eurokoodimitoituksessa varmalla puolella olevia käyriä. Myös HTT-laattojen valmistajilta löytyy omat kantokykykäyrästöt, joilla laattatyypin alustava valinta voidaan tehdä.

Kuvissa 7.46 ja 7.47 on normaalibetonisten HTT-laattojen kantokyvyt eri harjakorkeuksilla ja harjakaltevuuksilla 1:20 sekä 1:40 . Mitoituskäyrissä on esitetty HTT-laattojen kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia ja ilman laatan omaa painoa. Esitetyt käyrästöt on laskettu nimellislevyisille eli kolme metriä leveille laatoille. Laatan kantokykyä on rajatuilla alueilla mahdollista kasvattaa kaventamalla laattaa. HTT-laattojen kannen kestävyys niin pistekuormalle kuin isoille tasaisille kuormille on selvitettävä erikseen. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.

Kuva 7.46
Kuva 7.47