Asennusaikainen stabiliteetti

Asennusjärjestys

Yli 1,5 m leveät seinäelementit Yli 1,5 metriä leveät seinäelementit tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella.

Elementit tulee kiinnittää asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Asennusjärjestystä pitää noudattaa, jotta jo asennettujen elementtien stabiliteetti säilyy. Kun noudatetaan suunnittelijoiden laatimaa asennusjärjestystä asennustyö etenee turvallisesti.


Elementtien tuenta

Kuva 19 Seinäelementin tukeminen. Nostoraksit irroitetaan vasta,kun elementti on tuettu.

Elementit nostetaan paikoilleen asennuspalojen päälle. Asennuspalojen tulee olla yhteensä 20 mm korkeat, jotta jälkivalu onnistuu kunnolla (esimerkiksi seinä – ontelolaattaliitos). Asennuspaloilla säädetään elementin vaakasuoruus. Jos asennuspalat ovat terästä, tulee niiden olla ruostumattomia tai niiden peitesyvyys juotosvalussa tulee olla riittävä.

Elementtien tuennat on oltava täysin luotettavia ja tuennoissa saa käyttää vain elementtien tukemiseen tarkoitettuja välineitä. Kovaan betoniin asennettavat kiinnikkeet on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti. Kiinnikkeiden tyyppikohtaiset kiinnitysohjeet tulee olla työmaalla. Elementtitukien kiinnityspisteet elementissä ja kiinnitettävässä pinnassa on oltava varmoja ja turvallisia. Useampia tukia ei saa kiinnittää samaan kiinnityspisteeseen. Elementtien tuentalaitteet kuuluvat osana työnsuojelua työmaan viikkotarkastukseen.

Elementit kiinnitetään mahdollisimman pian muuhun rakennuksen runkoon. Lopulliseen kiinnitykseen antaa ohjeetelementtitoimittaja tai suunnittelija. Elementtien tuennat ja kiinnitykset tulee olla kirjattuna myös asennussuunnitelmaan. Nostoapuvälineet saadaan irrottaa elementistä vasta, kun elementti on kiinnitetty tai tuettu valmistajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaisesti paikoilleen.

Yli 1,5 metriä leveät seinäelementit tai vastaavat tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella. Elementtitukien yläpäiden kiinnityspisteiden tulee olla elementin painopisteen yläpuolella. Korkeat seinäelementit, joissa elementtitukien kiinnityspistettä ei saada painopisteen yläpuolelle, on tuettava muuten riittävästi. Jos elementtitukien kiinnityksessä käytetään sisäkierreankkureita tuet pultataan molemmista päistään elementeissä oleviin sisäkierteisiin. Pultit kiristetään paikoilleen mutterivääntimellä tai -avaimella. Elementtituet kiinnitetään tartuntarautoihin muottilukkojen avulla, tukitankojen sokka kiinnitetään ja tuet kiristetään. Elementtituissa olevilla kierteillä voidaan säätää elementin pystysuoruutta. Sivusuunnassa elementin siirtäminen tapahtuu asennuskankien avulla.

Kuori- ja liittolaatat Kuori- ja liittolaatat tuetaan laataston alle asennettavien kannatinpalkkien ja säädettävien pystytukien avulla.

Ontelolaattojen tuennat tehdään ontelolaattojen asennuksen jälkeen ja tuennat tehdään tehtaan täydentämien suunnitelmien tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Ontelolaatasto tuetaan säädettävillä pystytuilla. Pystytuet voidaan poistaa vasta, kun saumavalu on kovettunut ja rakennesuunnittelija on antanut siihen luvan. Josontelolaatan jompikumpi pää ei tule tuelle tai ontelossa on esimerkiksi aukko tuen kohdalla, on työnaikainen tuenta tehtävä kyseiselle laatalle ennen laatan nostamista paikoilleen.

Kuori- ja liittolaatastoissa laataston alle asennetaan kannatinpalkit ja säädettävät pystytuet valunaikaisen taipuman estämiseksi. Palkit asennetaan laatastoon nähden poikittain. Pystytukia asennetaan yksi tai useampi rivi laattaelementin ja -tyypin jännevälistä riippuen. Jokainen pystytuki kiristetään kannatinpalkkia vasten. Myös laataston reunat tuetaan.

Lepotasoelementit tuetaan väliaikaisesti ennen juotosbetonointia kuiluelementissä olevaan konsoliin tai kuiluelementtiin tehtyyn koloon.Lepotasoelementissä tukipintana voivat olla betoniset ulokkeet tai elementtiin asennetut teräksiset ulokkeet. Elementin pulttiliitokset kiristetään ja teräksiset liitoskappaleet hitsataan kiinni.

Pilarielementit tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella. Jos elementtitukien kiinnityksessä käytetään sisäkierreankkureita tuet pultataan molemmista päistään elementeissä oleviin sisäkierteisiin. Pultit kiristetään paikoilleen mutterivääntimellä tai - avaimella. Elementtituet kiinnitetään tartuntarautoihin muottilukkojen avulla, tukitankojen sokka kiinnitetään ja tuet kiristetään. Elementtituissa olevilla kierteillä voidaan säätää elementin pystysuoruutta.

Pilari- ja palkkielementit Pilarielementit tuetaan säädettävillä pystytuilla. Vierekkäiset pilarit voidaan tukea väliaikaisesti myös toisiinsa.

Palkkielementit tuetaan säädettävillä pystytuilla. Pystytuet sijoitetaan palkin alle suunnittelijan ja valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Pitkien ja korkeiden palkkien tuennassa kaatumista vastaan voidaan käyttää apuna palkkiharuksia, jotka poistetaan vasta kun ollaan varmoja, että palkit pysyvät paikoillaan.

Matalapalkkien asennuksessa tulee ottaa huomioon palkeille tulevat kuormitukset ja esimerkiksi toispuoleisen kuormituksen aiheuttama vääntö. Keskipalkkien asennuksessa toispuoleisen kuormituksen aiheuttamaa vääntöä voidaan pienentää asentamalla laatat vuorotellen eri puolille palkkia. Reunapalkeilla vääntö tulee hoitaa joko liitoksella pilariin tai asennusaikaisella tuennalla. Asennusaikaiset elementtituet asennetaan 200–500 mm päähän tuelta siten, että tuki asennetaan leukapalkin alle leuan juuren kohdalle.

Porraselementti tuetaan väliaikaisesti elementin liikkumisen estämiseksi ennen juotosbetonointia. Teräksiset kiinnikkeet hitsataan kiinni välittömästi. Liitoksissa käytettävän teräksen tulee olla hitsattavaa laatua. Porraselementti voidaan irrottaa nostimesta, kun elementin väliaikainen tuenta on valmis.

Laattojen minimitukipituus

Laattojen minimitukipinnat tulee varmistaa elementtivalmistajalta tai rakennesuunnittelijalta. Tukipintoja pitää kasvattaa, jos alapuoliset kantavat rakenteet niin edellyttävät. Ontelolaattojen minimitukipinnat määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:

Laatan perustyyppi Tukipinnan suunnitteluarvo Tukipinnan minimipituus asennuksessa
O15 60 mm 40 mm
O20 60 mm 40 mm
O27 60 mm 40 mm
O32 60 mm 40 mm
O37 60 mm 40 mm
O40 100 mm 80 mm
O50 100 mm 80 mm

Asennustukien poisto

Asennusaikainen tuenta voidaan poistaa, kun elementit on kiinnitetty lopullisella kiinnityksellä ja suunnittelija antaa luvan tukien poistamiseen. Suunnittelija antaa ohjeet purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä sekä mahdollisesta jälkituennasta. Asennustukien poistosta tulee olla ohjeet myös elementtien asennussuunnitelmassa.