Teräsbetonipalkit

Käyrät on laskettu käyttäen seuraavia materiaalitietoja ja oletusarvoja: 

  • Betonilujuudet  C30/37, C40/50, C50/60 sekä C70/80
  • Raudoitus A500HW (=B500B) 
  • Toteutusluokka 3 
  • Toleranssiluokka 2
  • Mekaaninen raudoitussuhde ω≈0.28
  • Materiaalivarmuuskertoimet SFS-EN 1992-1-1 kansallisen liitteen mukaan

Mitoituskäyrissä on esitetty teräsbetonisten suorakaidepalkkien kantokyky viivakuormana. Viivakuorma on ilmoitettu murtorajatilan mitoituskuormana, joka sisältää kuormien osavarmuuskertoimet. Esitetyt käyrästöt on laskettu palkin leveyksillä 280mm, 380mm ja 480mm.Kantokykykäyriä on esitetty palkin korkeuksilla 380-1180mm..Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.