EN-suunnittelustandardit

Eurooppalaiset rakenteiden suunnittelustandardit, eurokoodit, julkaistiin ensin esistandardeina (ENV) 1990-luvun alkupuoliskolla. Niitä sai käyttää kansallisen soveltamisasiakirjan mukaan (NAD = National Application Document). Standardit uusittiin pääosin vuosikymmenen 2000 alkupuoliskolla EN standardeiksi. Kansallisia valintoja saa tehdä kansallisessa liitteessä (National Annex, NA) vain lukuarvoille ja luokille, jotka on eurokoodissa merkitty kansallisiksi parametreiksi (NDP). Toisen sukupolven eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana ja ne tullaan julkaisemaan vuosien 2023…2027 välillä ja ottamaan käyttöön kansallisten liitteiden kanssa viimeistään vuonna 2028. 

Eurokoodeja käytetään aina sen maan kansallisen liitteen mukaan, jossa rakennuskohde sijaitsee. Ympäristöministeriö on vahvistanut asetuksella Suomen kansalliset liitteet ja koonnut ne Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Väylävirastolle taas kuuluvat siltoja koskevat kansalliset liitteet.

Suunnittelustandardeja ei saa käyttää ristiin suunnittelussa.

Eurokoodien pääosat

  • EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet
  • EN 1991 Rakenteiden kuormat
  • EN 1992 Betonirakenteiden suunnittelu
  • EN 1993 Teräsrakenteiden suunnittelu
  • EN 1994 Betoni–teräs-liittorakenteiden suunnittelu
  • EN 1995 Puurakenteiden suunnittelu
  • EN 1996 Muurattujen rakenteiden suunnittelu
  • EN 1997 Geotekninen suunnittelu
  • EN 1998 Rakenteiden suunnittelu maanjäristys huomioon ottaen
  • EN 1999 Alumiinirakenteiden suunnittelu


Lisätietoa Eurokoodeista, kanallisista liitteistä ja ohjeista www.eurocodes.fi ja Ympäristöministeriön sivuilta.