Betoni sopii allergikoille

Betonista ei inerttinä materiaalina liukene juurikaan päästöjä veteen tai maaperään. Siksi sen käyttö mm. juomavesivarastoina ja -putkistoina on yleistä. Se on turvallinen perustusrakenteiden rakennusmateriaali myös pohjavesialueilla.  Liukenemistesteissä on todettu, että orgaanisia aineita betonista ei yleensä liukene lainkaan. Epäorgaanisten aineiden, kuten mahdollisten liukoisten suolojen mukana tulevat raskasmetallijäämät ovat erittäin pieniä.

Päästöt

Betonin emissiot sisäilmaan täyttävät Rakennustietosäätiön pintamateriaalien päästöluokan 1-vaatimukset. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissiot (TVOC) ovat kaikilla betoneilla jo 4 viikon iässä mitattavuusrajan alapuolella. Formaldehydin ja ammoniakin emissiot ovat merkityksettömän pieniä. Kuitenkin rakentamisvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota betonin pinnoituskosteuteen ja materiaaliyhdistelmien toimivuuteen. Betoni ei myöskään homehdu.