Betonitalo on kesällä viileä ja talvella lämmin

Rakenteiden termisellä massalla voidaan alentaa merkittävästi sisälämpötilan vaihteluita. Erityisesti kesäajan lämpötilahuippuja voidaan alentaa rakenteiden termistä massaa hyödyntämällä 3-6 astetta. Termistä massaa voidaan käyttää aktiivisesti mm. yöaikaisessa jäähdytyksessä tai ilmalämmityksessä, jolloin lämmitys voi tapahtua varaavasti halvemmalla yösähköllä.

Sisälämpötilat ja viihtyvyys taulukko

Pohjoismaisessa tutkimuksessa verrattiin massiivisen ja kevytrakeisen asuinrakennuksen yötuuletuksen vaikutusta jäähdytysenergian kulutukseen. Kun yötuuletus on kolminkertainen päivätuuletukseen nähden, jäähdytysenergian kulutus laskee ollen massiivisessa rakennuksessa noin kolmanneksen pienempi kuin kevyessä rakennuksessa.

Lattialämmitys toimii parhaimmin  betonirakenteeseen asennettuna, jolloin lämpöenergia varautuu rakenteeseen. Siitä se siirtyy tasaisesti sisäilmaan. Betonilaattaan sijoitetulla lattialämmityksellä voidaan 80 % lämmityksen ja käyttöveden tarvitsemasta energiasta saada yösähköllä, mikä säästää runsaasti nykyisellä sähköhinnoittelulla. Samalla saadaan tasainen lämmönjako ja miellyttävän lämmin lattia.