Betonirakenteita suunniteltu jopa 1000 vuoden käyttöiälle

Rakennuksilta edellytetään pitkää käyttöikää, esimerkiksi 100-vuotiaatkin rakennukset ovat useimmiten täydessä käytössä. Myös kestävän kehityksen kannalta rakennusten pitkäikäisyys on ensisijaisen tärkeä ominaisuus. Sitä korostavat ekologisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi myös kulttuurilliset näkökohdat.

Betonin käyttöikä

Betonin ja betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksia ja niiden laskennallisia perusteita on kehitetty vuosikymmeniä ja normeissa käyttöiän luotettava varmistaminen on keskeinen tavoite.

Betonirakenteiden suunnittelukäyttöiäksi valitaan yleensä vähintään 50 vuotta, mutta rakenteet voidaan suunnitella jopa 200 vuoden käyttöiälle. Onpa Euroopassa käytetty jopa 1000 vuoden suunnittelukäyttöikää betonirakennuksille. Sisätiloissa betonirakenteet ovat periaatteessa ikuisia, sillä ei ole mitään vauriomekanismia, joka turmelisi betonia normaaleissa sisätiloissa. Betonirakenteiden käyttöiäksi sisätiloissa voidaankin olettaa 200 vuotta.

Betonin ikään vaikuttavat

  • lujuusluokka
  • vesi-sideainesuhde
  • sementin määrä ja laatu
  • betonin lisäaineistus
  • raudoituksen betonipeitteen paksuus
  • raudoitteen laatu
  • ulkoinen rasitus