Rakennetyypit ja -liitokset

Alapohja ja ulko- sekä väliseinien rakennetyyppejä on esitetty liitteessä 1.

Välipohjarakennetyyppejä esitellään liitteessä 2. Kelluvia pintarakenteita toteutettaessa tulee huomioida, että pintarakenne on täysin irti kaikista muista rakenteista. Pintarakenteen alusmateriaalin dynaaminen jäykkyys tulee valita pintarakenteen painon mukaan.

Liitosdetaljikuvia on esitetty liitteessä 3. Levyrakenteiden liitoksissa tulee huomioida liitoksen ilmatiiviys ja betonirakenteiden liitoksissa sivutiesiirtymä. Jos huoneistojen väliseinää sivuavien betonielementtien sisäkuoren paksuun on alle 150 mm, suositellaan niitä katkaistavaksi väliseinän liitoksen kohdalla sivutiesiirtymän vähentämiseksi.

Ala- ja välipohjien liitoksia seinärakenteisiin on esitetty liitteessä 4.