Suorakaidepalkit

Suorakaidepalkit voidaan tehdä jännitettyinä- tai teräsbetonipalkkeina. Suorakaidepalkki on yleensä kohtuullisilla jänneväleillä edullisin ratkaisu. Ontelolaattojen leikkauskestävyys rajoittaa palkkien pituuden enimmillään n. 10 m, muuten suorakaidepalkkeja voidaan tehdä jopa 20 m pituisina.

Kuva 5.3 Suorakaidepalkin suosituskoot

Kuvassa 5.23 on esitetty suorakaidepalkin suosituskoot. Tummennettuina ovat suositeltavimmat palkkipoikkileikkaukset.  Suosituskoot pätevät jänne- ja teräsbetonipalkeille.