Suorakaidepalkit

Kuva 5.3 Suorakaidepalkin suosituskoot

Kuvassa 5.23 on esitetty suorakaidepalkin suosituskoot. Tummennettuina ovat suositeltavimmat palkkipoikkileikkaukset.  Suosituskoot pätevät jänne- ja teräsbetonipalkeille.