Massiivilaatat

Massiivilaattaelementtejä valmistetaan yleensä teräsbetonilaattoina, voidaan tarvittaessa tehdä myös jännitettyinä laattoina. Teräsbetonisia massiivilaatta-elementtejä käytetään yleisesti porrashuoneissa kerrostaso- ja välitasolaattoina.

Massiivilaattaelementit voidaan tehdä ristiin kantavina, kun yleensä elementtilaatat ovat yhteen suuntaan kantavia. Laattaelementtien paksuus valitaan yleensä käytettävän välipohjan rakennepaksuuden sekä jännevälin ja kuormitusten perusteella. Asuinrakennuksissa, hotelleissa ja muissa rakennuksissa, joissa on ääneneristysvaatimuksia, pitää myös nämä määräykset ottaa huomioon rakennepaksuuksia määritettäessä. Rivitaloissa massiivilaatasta tehtävän välipohjan suositeltava paksuus on vähintään 260mm. Asuinkerrostaloissa välipohjalaatan suositeltava paksuus on vähintään 280mm.

Asuinrakennusten porrashuoneiden kerrostasolaatat asennetaan yleensä väliseinien päälle ja lepotasolaatat kannatellaan porrashuoneen seinistä ääntä eristävällä liitoksella. Lepotasojen kannatuksessa käytetään yleensä teräsputkikannatusta, jossa kannatusputket on ympäröity neopren-kaistalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laattojen kannatukseen tarkoitettuja konsoleita (Kuva 7.17). Suositeltavaa on käyttää valmiita säädettäviä kannattimia. Konsoliputkia käytettäessä on huomioitava tuotetoimittajan niille antamat mitoituskestävyydet ja lisäraudoitusvaatimukset sekä tuotetoimittajan antamat käytön rajoitukset mm vaaditut reunaetäisyydet. Laattaelementtien yläpinnan korko valitaan siten, että porrashuoneen lattian valmis pinta ja viereisen huoneen valmis lattiapinta ovat samassa korossa. Massiivilaattaelementtien vakiopaksuuksia ovat 240, 250, 260 ja 280mm.


kuva 7.17 Massiivilaatan kannatus

kuva 7.17 Massiivilaatan kannatus


Konsolin varauskolon mitoitusesimerkki

Konsolin varauskolon mitoitusesimerkki                                                                   

Laattaelementtien mittasuositus

Laattaelementtien suositeltava maksimileveys on 3 m. Suositeltava maksimipituus on 8 m. Laattaelementtejä voidaan valmistaa leveämpiä, etenkin jos laatat ovat lyhyempiä. Maksimimitat ovat yleensä tehdaskohtaisia, mutta yleensä toisen sivun tulee olla lyhyempi kuin n. 4 m. Suuria laattoja suunniteltaessa laatan paino saattaa nousta kriittiseksi tehtaan ja työmaan asennuskaluston kannalta. Yleinen suositus elementtien maksimipainoksi on 10 tonnia.