Porraselementit

Porrassyöksyelementtejä valmistetaan useita erilaisia tyyppejä, jotka soveltuvat eri käyttötarkoituksiin. Tyypit eroavat mitoiltaan ja yksityiskohdiltaan valmistajakohtaisesti. Ennen lopullista valintaa, on syytä tarkistaa valmistajakohtaiset ohjeet. Seuraavassa on esitetty erilaisia porrassyöksyelementtityyppejä ja niiden ominaisuuksia. Kuvissa 8.4–8.13 on esitetty porraselementtityypit. Niiden mitoitus ja asennuskolot vaihtelevat valmistajakohtaisesti.

 • Yksi- tai kaksivartinen sivupalkillinen umpiporras (Kuva 8.4)
  Kokonaisrakennepaksuus on pieni ja se mahdollistaa suuremman kulkukorkeuden. Sivupalkit helpottavat siivousta ja lika ei kulkeudu alemmille porrastasoille.
 • Yksi-, kaksi- tai kolmivartinen sivupalkiton umpilaattaporras (Kuva 8.5)
  Mitoitus on joustava ja porrastyyppiä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa kohteissa.
 • Keskipalkillinen avoporras (Kuva 8.6)
  Porrashuoneesta tulee valoisa ja avara. Portaan ulkonäkö on kevyen oloinen.
 • Pilarillinen umpikierreporras (Kuva 8.7)
  Kerroksen korkuinen umpikierreporras, jolla on pieni tilantarve. Porrastyyppi mahdollistaa portaan sijoituksen tilaltaan ahtaaseen porrashuoneeseen.
 • Suorasivuinen pilarillinen umpikierreporras (Kuva 8.8)
  Kerroksen korkuinen umpikierreporras, joka soveltuu hyvin saneeraus- ja jälkiasennettaviin hissikohteisiin. Portaan kuormat siirtyvät pilarin kautta perustuksille, jolloin kerrostasoille ei tule rasituksia pystykuormista.
 • Umpinainen kierreporras (Kuva 8.9)
  Kerroksen korkuinen umpikierreporras, joka asennetaan porrashuoneen runkotyön yhteydessä. Porrastyyppiä valmistetaan vasemmalle ja oikealle kiertävänä.
 • Ruuvikierreporras (Kuva 8.10)
  Askelmat asennetaan jälkiasennuksena. Porrastyyppi sopii saneerauskohteisiin ja uudiskohteisiin. Askelmat voivat olla avo- tai umpiaskelmia.
 • Keskipalkillinen avokierreporras (Kuva 8.11)
  Kerroksen korkuinen näyttävä avokierreporras, joka soveltuu valoisiin porrashuoneisiin. Porrastyyppi soveltuu käytettäväksi erityisesti toimisto- ja liikerakennuksissa.
 • Umpinainen L-porras (Kuva 8.12)
  Porrastyyppi voi olla ala-, ylä- tai molemmista päistään kiertävä.
 • Suorasivuinen umpikierreporras asuinhuoneistoon (Kuva 8.13)
  Kerroksen korkuinen umpikierreporras, joka tukeutuu vain ala- ja yläpäästä tasoihin. Porrastyyppiin voidaan lisätä lepotaso. Huoneistoportaasta voidaan tehdä myös L-porras, joka on ala-, ylä- tai molemmista päistään kiertävä.

Kuva 8.4
Kuva 8.5

Kuva 8.6
Kuva 8.7

Kuva 8.8
Kuva 8.9

Kuva 8.20
Kuva 8.3

Kuva 8.42
Kuva 8.5