Asennusvaihe

Rungon jäykistys tulee suunnitella niin, että sen vakavuus säilyy rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta antaa ohjeita suunnitteluun ja asentamiseen.

Asennusvaihe

Rakennesuunnittelijan on annettava elementtien asennussuunnitelmaa varten riittävät tiedot asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista asennustasoista.