Pilareiden mittasuositus

Pilarin poikkileikkauksen mitat valitaan siten, että hoikkuus huomioiden pilarin kapasiteetti on riittävä siihen kohdistuviin rasituksiin verrattuna.

Betonipilarin valmistusmitta on n * M (liittymismitta) - 20 mm (esim. 380 * 380). Pilarien kulmissa käytetään ensisijaisesti vakioviistettä 15x15 mm2 (Kuva 4.1).

Pilareiden mittoja valittaessa tulisi huomioida seuraavia asioita

  • Mittoja valittaessa tulisi ottaa huomioon arkkitehtooniset, toiminnalliset ja taloudelliset vaatimukset.
  • Ensisijaisesti tulisi käyttää neliöpilareita.
  • Suorakaidepilareiden käyttö tulee kysymykseen vaakakuormitetuissa pilareissa kuten mastopilareissa, esimerkiksi hallirakennusten tuulipilareina.
  • Pyöreät pilarit suositellaan tehtäväksi kerroksen korkuisina.
  • Samassa kohteessa pyritään käyttämään samankokoisia poikkileikkauksia
  • Eri kerroksissa pilareiden poikkileikkaus pyritään pitämään samankokoisena. Kantokykyä säädellään betonin lujuuden ja raudoituksen avulla. Edullisinta on ensin kasvattaa betonin lujuutta ja sitten raudoituksen määrää.
  • Pienempi pilaripoikkileikkaus säästää tilakustannusta, mutta toisaalta palkin tuenta pieneen pilariin (< 3M) on hankalaa.

Kuvissa 4.2 ja 4.3 on esitetty pilareiden suosituskoja. Tummennettuina ovat suositeltavimmat pilaripoikkileikkaukset.


Kuva 4.2 Suorakaidepilarien suositeltavat poikkileikkaukset
Kuva 4.1 Pilarin liittymismitoitus ja vakionurkkaviiste
Kuva 4.3 Pyöreiden pilareiden suositeltavat poikkileikkaukset

Erikoispilarit

Vakiomitoituksesta poikkeavia pyöreitä pilareita voidaan valmistaa ruiskuvalutekniikalla lähes minkä kokoisena tahansa. Ontto ydin aikaansaadaan esimerkiksi kierresaumaputkesta tai kovasta lämmöneristeestä. Onton ytimen ympärille kootaan raudoitus hitsaamalla. Betonointi tapahtuu ruiskuttamalla kohtisuoraan ydintä vastaan, joka pyörii pituusakselinsa ympäri. Kuoren betonin lujuusluokkana käytetään C40-C70. Ontto ydin valetaan jälkeenpäin yleensä tehtaalla (Kuva 4.4).

Kuva 4.4

Ruiskuvalettavan pilarin ulkokuoren paksuus voi vaihdella välillä 50,…,130 mm. Pilarin ulkohalkaisija voi vapaasti vaihdella 160,…,1200 mm:n välillä. Ulkohalkaisija voi myös vaihdella pitkin pilarin pituutta ja voidaan valmistaa kartion muotoisia pilareita. Pilarit valmistetaan yhden kerroksen korkuisina ja niiden maksimipituus on 4m. Pilareita käytetään yleensä vähän kuormitetuissa ja näkyviin jäävissä rakenteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi parvekkeiden ja luhtikäytävien pilarit. Pilareiden pintakäsittelynä voidaan käyttää mm. hiertoa ja sementtiliiman poistoa (käsittely maalausalustaksi), hiekkapuhallusta, hiontaa sekä våribetonia.

Pilarielementtien mittasuositus

Suorakaiteen muotoisen elementtipilarin taloudellinen maksimipituus monikerrospilareissa on noin 15 m eli 3...4 kerrosta. Pidempiäkin pilareita on mahdollista käyttää. Suurimmat tehtaalla valmistettavat pituudet, jotka voidaan työmaalla pystyttää yhtenä osana, ovat 20...24 m. Valmistettavan pilarin maksimipituus saattaa vaihdella elementtitoimittajien välillä, joten ko. pituus kannattaa varmistaa tehtaalta etukäteen.

Pyöreän pystyvaletun pilarin suositeltava maksimipituus on noin 7 m.