Materiaalin käyttö optimoitu

Noin puolet Suomessa käytettävästä betonista tehdään valmisosiksi (elementeiksi ja betonituotteiksi) tehtaassa. Tällä saadaan aikaan huomattavia etuja. Tuotteiden laatu tehtaassa tehtynä on parempi. Ympäristöhaitat saadaan tehdasvalmistuksessa minimoitua ja hoidettua keskitetysti paremmin.

Valmisosien käyttö

Rakennustyömaalta työn siirtämisellä tehtaaseen saadaan pöly ja melu ympäristöön, liikenteelliset haitat rakennuspaikan lähellä sekä rakennusajan lyhenemisen kautta muu ympäristöhaitta vähenemään.

Tehtaassa tuotteet voidaan tehdä pienemmällä materiaalihukalla, mittatarkempana, jätteet kierrättäen suljetussa prosessissa sekä automaatiota ja sarjavalmistusta hyödyntäen. Tämä johtaa tehokkaampaan materiaalinkäyttöön ja edullisempiin valmistuskustannuksiin.

Valmisosissa voidaan käyttää tehokkaasti mm. itsetiivistyvää betonia, korkeampia betonin lujuuksia, värillisiä betoneita ja muuta nykyaikaista teknologiaa.