Ala tuntee ympäristövastuunsa

Elinkaariajattelun pohjalta ja ympäristötavoitteitaan toteuttaen betoniteollisuus kehittää sekä oman toimintansa ympäristömyötäisyyttä että betonirakennusten kestävyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Betoniteollisuuden ympäristö

Tavoitteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös raaka-ainetoimittajat ja tilaajat toimivat ympäristömyötäisesti ja samoja tavoitteita tukien.

Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet

  • Ympäristöjärjestelmien käyttö
  • Ajantasaiset tehtaan ympäristönhoitosuunnitelmat
  • Raaka-aineiden tehokas käyttö
  • Energian säästö rakennuksissa ja prosesseissa
  • Kierrätyksen edistäminen
  • Henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen