Eriytetyt julkisivut

Eriytetyssä seinärakenteessa rungon ympärille tehdään sateen ja ainakin osittain lämmönpitävä suojavaippa, minkä jälkeen rakennustyö jatkuu vaipan sisä- ja ulkopuolella omaa tahtiaan. Tässä ratkaisussa rakenne on kuin sandwich-rakenne mutta siitä poiketen työmaalla asennettavan ulkokuoren takana on yhtenäinen tuuletustila.  Poikkeuksena tähän on kaksoiskuorirakenne, joka luetaan myös eriytettyihin julkisivuihin. Siinä rakenne on muuten sama mutta ulkokuori kiinnitetään tehtaalla. Kaksoiskuorirakennetta ei käsitellä tässä luvussa enempää.

Yleistä

Eriytetyn julkisivun ominaispiirteet:

 • julkisivun sisä- ja ulkokuoren mitat eivät ole sidoksissa toisiinsa
 • vaihtoehtoisten materiaalien käyttö ulkopinnassa helpottuu
 • rakenteesta saadaan helposti hyvin tuulettuva, kosteustekninen toiminta hyvä
 • kutistuminen ja lämpöliikkeet tapahtuvat vapaasti, pakkovoimia ei synny
 • sauman sijoittelu toteutettavissa joustavasti ja limityksille sekä sauman hyvälle suunnittelulle on täydet mahdollisuudet
 • kappalemäärien lisääntyminen valmistuksessa ja asennuksessa sekä säätövaroin tehdyt kiinnikkeet lisäävät eriytetyn julkisivun kustannuksia sandwich-rakenteeseen verrattuna.
Kuva 9. Eriytetty julkisivurakenne

Kuva 10. Esimerkki ulkokuoren kiinnittämisestä.

Taulukko 2. Eriytetyn julkisivun mittatarkkuus

Koko ja kuorien paksuudet

Rakenne koostuu betonisesta sisäkuoresta, tuulensuojatusta lämmöneristekerroksesta, tuuletusvälistä sekä erikseen ripustetusta tai itsekantavasta betoniulkokuoresta.

Esimerkki rakennekerroksista:

 • Betonisisäkuori 150 mm
 • Lämmöneriste 170 mm
 • Tuulensuojapint. eristyslevy  50 mm
 • Tuuletusväli ≥30 mm
 • Betoniulkokuori ≥80 mm
Liitokset välipohjaan

Sisäkuori

Eriytetty rakenne tarjoaa sisäkuoriratkaisuille uusia mahdollisuuksia, sillä elementtikokoa voidaan kasvattaa, kun ulkokuori ei ole kasvattamassa elementin painoa. Pintakäsittelymahdollisuudet sisäkuoren sisäpinnalle ovat eriytetyssä rakenteessa samat kuin julkisivupinnalle, jolloin myös sisäpinta voidaan tehdä esimerkiksi hiottuna tai sileävalupintana. Eriytetyn julkisivun sisäkuori tehdään ääneneristyssyistä asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa aina vähintään 150mm paksuisena myös ei-kantavissa seinissä.

Sisäkuorielementtien koko vaihtelee seuraavissa rajoissa

 • pituus: ≤ 7600 (9300)mm
 • korkeus: ≤ 3600 (4200)mm
 • paksuus: 120..150 (200)mm

Edellä mainitut mitat ovat ohjeellisia, ja eri elementtivalmistajien kesken elementtien maksimimitoissa on eroja. Eriytetyn sisäkuoren asennuksen kannalta tärkeimmät tekijät ovat mittatarkkuus sekä liittymädetaljien erilaisuus sandwich-rakenteeseen verrattuna.

Liitokset välipohjaan suunnitellaan niin, että saumavalut voidaan tehdä ulkoseinälinjoilla ilman erillisiä muottitöitä ja, että suojakaiteet saadaan paikoilleen heti välipohjan asentamisen jälkeen.

Kuva 12. Esimerkki itsekantavien kuorielementtien kiinnityksestä.

Ulkokuorielementit 

Kuorielementit ovat kooltaan niin suuria, että niiden käsittely vaatii aina nostokaluston. Kuorielementit kiinnitetään joko kantavaan sisäkuoreen tai rakennuksen runkoon. Vaihtoehtoisesti voidaan kuorielementtijulkisivu tehdä myös itsekantavana, jolloin pystykuormat viedään päällekkäisten elementtien välityksellä suoraan perustuksille ja julkisivu sidotaan ainoastaan vaakasuunnassa rakennuksen runkoon.

Kuorielementtien koko vaihtelee seuraavissa rajoissa:

 • pituus
  • betonipinta 7600 mm
  • hienopesu 5000 mm
  • tiili/klinkkerilaatta 4500 mm
 • korkeus: 600..3600 mm
 • paksuus: 80.. 150 mm

Edellä mainitut mitat ovat ohjeellisia. Kuorielementit tehdään aina raudoitettuna rakenteena. Elementit on mahdollista tehdä myös esijännitettyinä.

Pienet levyelementit

Pienet levyelementit ovat miesvoimin käsiteltävissä, jolloin koko on:

 • pituus: 200..1500 mm
 • leveys: 100..1200 mm
 • paksuus: 20.. 50 mm

Levyt ovat tavallisesti vakiotuotteita, joita tarvittaessa työstetään työmaalla. Pienet levyelementit kiinnitetään tavallisesti erilaisten rankajärjestelmien välityksellä sisäkuoreen tai välipohjiin. Myös ulokemaisia kannakkeita voidaan käyttää kiinnitykseen.

Pienet levyelementit tehdään yleensä raudoittamattomina tai kuituvahvisteisina. Suuremmat levyelementit ( ≥ 1000 mm) tehdään raudoitettuina.

 

Kuva 13. Kiskokiinnitys
Kuva 14. Ruuvikiinnitys rankaan