Ristipalkit

Ristipalkkien käyttö on perusteltua kun:

  • tarvitaan erityisen korkeita palkkeja, palkkien jännevälit ovat pitkiä ja palkkien valmistussarja on pitkä
  • leuan korkeudeksi muodostuu tarvittavan palkkikorkeuden takia yli 580mm.  
Kuva 5.5 Ristipalkin mittasuositus

Ristipalkin mittasuositukset on esitetty kuvassa 5.5. Ristipalkin pohjan leveytenä käytetään moduulileveyttä. Suositeltavat leveydet ovat 380mm ja 480mm. Suosituskorkeudet ovat 10M, 12M, 14M ja 16M. Leuan korkeutena käytetään 180mm tai 280mm. Leuan korkeus valitaan kuormitusten mukaan. Leuan leveytenä käytetään 200mm tai 250mm. Leuan leveys valitaan tuettavan laattatyypin mukaan kuten leukapalkeilla. Leuan alareunaan tehdään 20mm korkea päästö.