HI-palkit

Mitoituskäyrissä on esitetty HI-palkkien kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Esitetyt käyrästöt on laskettu 480mm leveille HI-palkkien eri korkuisille vakiopoikkileikkauksille. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.

HI-palkkien kantavuuskäyrät