Betoniteräkset valmistetaan 100%:sta kierrätysraaka-aineista

Maailmanlaajuisesti nykyään noin puolet kaikesta teräsromusta palautuu terästehtaille sulatettavaksi uusioteräkseksi.

Raudoitteet

Pohjoismainen betoniterästuotanto on vuodesta 1994 lähtien ollut kokonaan romupohjaista.  Romupohjainen terästuotanto kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin malmipohjainen. Valmistusmäärät pohjoismaissa vastaavat pohjoismaiden käyttöä.  Myös pohjoismaihin tuotu betoniteräs on pääosin ollut romupohjaista. Raudoitusverkot tehdään yleensä kylmävalssatuista betoniteräslaaduista.  Niiden lähtömateriaali on myös romupohjainen. Jänneteräkset tehdään malmipohjaisesti.

Raudoitusverkkojen valmistuksen raaka-aine on tarkoitukseen soveltuva valssilanka. Lanka kylmävalssataan, oikaistaan ja leikataan. Hitsaus verkoiksi tehdään pistemäisenä sähkövastushitsauksena verkkokoneilla.

Materiaalin ja raudoitteiden jakelu käyttökohteeseen tapahtuu maateitse, useimmiten jatkojalostuksen tai välivarastoinnin kautta.