HI- ja I-palkit

Jännitettyjä HI- ja I-palkkeja käytetään yleisimmin tuotanto- ja varasto- sekä muiden hallimaisten rakennusten yläpohjien pääkannattajina. Tasakorkuisia I-palkkeja käytetään myös ala- ja välipohjissa.  HI- ja I-palkkien muoto on optimoitu siten, että materiaalimenekki olisi pieni ja poikkileikkaus toimisi tehokkaasti (Kuva 5.32). HI- ja I-palkkeja käyttämällä päästään pitkiin jänneväleihin. Palkkien maksimijänneväli on yli 30m.

Kuva 5.10 HI- ja I-palkki

HI- ja I-palkkien koot ovat vakioituja. Rakenteellinen suunnittelu rajoittuu sopivan palkkityypin valintaan ja rakenteellisen kestävyyden tarkastamiseen valmistajien taulukoista sekä käyrästöistä. Lopullisen palkin raudoitussuunnittelun tekee valmistajan suunnittelija.

HI- ja I-palkkien suositeltavat leveydet ovat 380 ja 480mm. Palkkien profiilin muoto ja vakiokorkeudet vaihtelevat valmistajakohtaisesti. I-palkkien korkeudet vaihtelevat välillä 900mm-2380mm ja HI-palkkien harjakorkeudet välillä 1050mm-2700mm. HI-palkkien ylälaipan kaltevuus on 1:16. Taulukossa 5.1 on esitetty HI- ja I-palkkien valmistuskokoja.

Taulukko 5.1 HI- ja I-palkkien valmistuskokoja

HI- ja I-palkkien rei’ityksessä noudatetaan seuraavia suosituksia (Kuva 5.11):

 • Reikiä voidaan sijoittaa vain palkin uumaan.
 • Reiät tulee sijoittaa yläjänteiden alapuolelle.
 • Suositeltavinta on käyttää pyöreitä reikiä. Pyöreät reiät ovat valmistusteknisesti taloudellisempia verrattuna suorakaiteen muotoisiin reikiin. Lisäksi pyöreiden reikien ympäristössä, palkin uumassa jännityshuiput ovat pienempiä.
 • Suositellaan käytettävän vakioreikäkokoja
 • Vakioreikäkokoja suurempien reikien tekeminen on mahdollista, mutta tällöin tulee tarkastaa palkin kestävyys paikallisesti yhdessä valmistajan suunnittelijan kanssa.
 • Systeemirei’ityksen käyttö on suositeltavaa.
 • Reikien sijoittelussa huomioidaan, että reikien väliin jää riittävän leveä ehjä kannas, jotta puristusvoimat kykenevät siirtymään.
 • Reikien sijoittamista palkin leikkausrasitetuimmille kohdille tulee välttää.
Kuva 5.11 HI- ja I-palkkien rei´itys.

HI-palkkien systeemirei’itys HI-palkkien valmistukseen käytettävät muotit koostuvat useimmiten 2400mm pitkistä muotinosista. Vakioharjakaltevuudella 1:16 on muotinosien korkeusporrastus 150mm. HI-palkkien rei’ityksessä on suositeltavaa käyttää seuraavaa systeemirei’itystä:

 • Käytetään pyöreitä reikiä, joiden halkaisija on korkeintaan kolmasosa palkin korkeudesta reiän kohdalla.
 • Reiän alareunan etäisyys palkin alareunasta on vakio 350mm.
 • Kaikkia muotinosia ei tarvitse rei’ittää, vaan kohdekohtaisesti määritellään tarvittava reikämäärä.