HI- ja I-palkit

Jännitettyjä HI- ja I-palkkeja käytetään yleisimmin tuotanto- ja varasto- sekä muiden hallimaisten rakennusten yläpohjien pääkannattajina. Tasakorkuisia I-palkkeja käytetään myös ala- ja välipohjissa.  HI- ja I-palkkien muoto on optimoitu siten, että materiaalimenekki olisi pieni ja poikkileikkaus toimisi tehokkaasti (Kuva 5.32). HI- ja I-palkkeja käyttämällä päästään pitkiin jänneväleihin. Palkkien maksimijänneväli on yli 30m.

Kuva 5.10 HI- ja I-palkki

HI- ja I-palkkien koot ovat vakioituja. Rakenteellinen suunnittelu rajoittuu sopivan palkkityypin valintaan ja rakenteellisen kestävyyden tarkastamiseen valmistajien taulukoista sekä käyrästöistä. Lopullisen palkin raudoitussuunnittelun tekee valmistajan suunnittelija.

HI- ja I-palkkien suositeltavat leveydet ovat 380 ja 480mm. Palkkien profiilin muoto ja vakiokorkeudet vaihtelevat valmistajakohtaisesti. I-palkkien korkeudet vaihtelevat välillä 900mm-2380mm ja HI-palkkien harjakorkeudet välillä 1050mm-2700mm. HI-palkkien ylälaipan kaltevuus on 1:16. Taulukossa 5.1 on esitetty HI- ja I-palkkien valmistuskokoja.

Taulukko 5.1 HI- ja I-palkkien valmistuskokoja