Ulokkeet

Pilariulokkeita käytetään kannattamaan palkkeja kun pilarit ovat jatkuvia tai kun tukeutuvia palkkeja on useita ja tukipinnat pilarin päällä eivät ole riittäviä. Yleensä suositaan piiloon jääviä ulokkeita. Piiloon jäävä uloke voidaan toteuttaa betoniulokkeella ja loveamalla palkin päätä ulokkeen kohdalta tai voidaan käyttää teräksestä valmistettuja piiloulokkeita. 

Palkin pään loveaminen ei ole mahdollista matalilla palkeilla. Elementtipilareiden valmistuksen kannalta suositeltavaa on käyttää teräksisiä piiloulokkeita. Tällöin muottipintaa ei tarvitse rikkoa ja voidaan käyttää teräsmuottikalustoa valmistuksessa.

Betoniset pilariulokkeet

Betonisten pilariulokkeiden suositeltavat mitat on esitetty kuvassa 4.8. Uloketyyppi A soveltuu näkyviin jääviin ulokkeisiin ja se on taloudellisin ulokevaihtoehto. Uloketyyppi B soveltuu käytettäväksi päistään lovettujen palkkien kanssa kohteissa, joissa ei haluta, että uloke jää näkyviin. Suunnittelussa on huomioitava, että matalien jännebetonipalkkien yhteydessä ei voida käyttää upotettavaa betoniuloketta, koska ulokkeiden vaadittavat mitat eivät mahdollista palkkien loveamista. Tästä syystä matalien jännebetonipalkkien yhteydessä käytetään yleensä teräksisiä piiloulokkeita.

Teräksiset piiloulokkeet

Betonielementtipilareissa käytetään usein teräksestä valmistettuja piiloulokkeita. Teräksestä valmistetut ulokkeet on suunniteltu siten, että ne eivät työnny ulos muotista pilarin valuvaiheessa. Teräsulokkeen pilarin ulkopuoliset osat kiinnitetään tehtaalla muottien purkamisen jälkeen. Eri uloketyypeille on olemassa yhteensopivat teräsosat betonielementtipalkkeihin asennettavaksi. Kuvissa 4.9 ja 4.10 on esitetty yleisimmät käytössä olevat uloketyypit. Eri tyypit poikkeavat yksityiskohdiltaan toisistaan, mutta pilarin toiminnan kannalta ei ole suuria eroja. Pilarin mitoitus on riippumaton käytettävästä ulokevaihtoehdosta.


Kuva 4.8
Kuva 4.9
Kuva 4.10
Kuva 4.11

Nosturiulokkeet

Teollisuusrakennuksissa käytettävien siltanostureiden kannatukseen suositellaan joko betonisia nosturiulokkeita tai muototeräksisiä ulokkeita (Kuva 4.11). Betonielementtipilariin voidaan muototeräsuloke liittää myös jälkivalulla.