Paalut

Teräsbetonipaaluja käytetään perustuksissa, joissa pohjaolosuhteet vaativat kuormien viemisen syvemmällä sijaitsevaan kantavaan maakerrokseen.

Yleisimmin Suomessa käytettävä paalutyyppi on teräsbetoninen lyöntipaalu (Kuva 3.1). Suomen maaperäolosuhteissa paalut ovat lähes aina tukipaaluja, ts. paalujen pää ulotetaan aina kallioon tai kantavaan maakerrokseen asti. Kitka- ja koheesiopaaluja käytetään melko vähän. Paaluperustuksen yhteydessä käytetään yleensä paikallavalettua anturaa (Kuva 3.2).


Kuva 3.2
Kuva 3.1

Mittojen valinta

Teräsbetonipaalujen vakiopoikkileikkaukset ovat 250x250 ja 300x300mm². Paaluja valmistetaan myös 350x350 ja 400x400mm²:n poikkileikkausmitoilla. Perustuksissa käytettävä paalutyyppi valitaan kuormitusten ja pohjaolosuhteiden perusteella taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Paaluja valmistetaan 3-15m:n pituisina tasametrein. Yli 15m pitkä paalu tehdään osapaaluista jatkamalla. Jatkos tehdään työmaalla momentinkestävällä liitoksella. Liitostyyppejä on erilaisia eri valmistajilla.