Ontelolaatat

 

CE-Merkittyjen ontelolaatojen mitoitus 

CE- merkintä tarkoittaa, että tuote on suunniteltu ja valmistettu hyväksytyn eurooppalaisen EN tuotestandardin mukaisesti. CE- merkintä ei edellytä suoraan eurokoodimitoitusta. CE- merkityn tuotteen mitoitus voi olla käyttöalueella hyväksytyn mitoitusmenetelmän mukainen. Tällä hetkellä Suomessa ontelolaatat mitoitetaan eurokoodijärjestelmän mukaisesti.

Yleensä betonivalmisosilla tuotestandardi ei sisällä suunnittelusääntöjä. Ontelolaatta on kuitenkin poikkeus. Ontelolaattojen tuotestandardissa on tarkat suunnittelusäännöt muun muassa

 • Ontelolaatan pään halkaisulle
 • Leikkaus- ja vääntökestävyydelle, sekä näiden yhdistelmälle
 • Saumojen leikkauskestävyydelle
 • Lävistyskestävyydelle
 • Pistekuormakestävyydelle
 • SFS-EN 1168 + A3 opastavassa liitteessä G Palonkestävyys olevan palomitoitusohjeen kanssa Suomessa käytetään standardin SFS-EN 7016 luvussa 6 annettuja täydentäviä sääntöjä.

Nämä mitoitussäännöt pohjautuvat eurokoodiin. Suomalaiset CE-merkityt ontelolaatat täyttävät standardin EN 1168 + A3(2012) liitteen ZA ja kansallisen soveltamisstandardin (NAS) SFS 7016 vaatimukset.

Ontelolaattojen mitoitus on hallittavissa silloin, kun ontelolaatat mitoitetaan eurokoodin sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi ontelolaattojen osalta tulee määritellä eurokoodin mukaiset kuormat.

Kuormatiedoissa on selkeästi esitettävä ainakin seuraavat asiat:

 • Muuttuvan kuorman kuormaluokka (A, B, C…)
 • Seuraamusluokka (CC3…CC1)
 • Pysyvät kuormat ilman ontelolaatan omapainoa
 • Kuormissa on esitettävä neliökuormat ja keskittyneet kuormat, kuten tiilisenä ja pilarikuormat
 • Suunnittelukäyttöikä
 • Rasitusluokka ja
 • Paloluokka. 

Ontelolaattojen mitoituksen lähtötietoina tulee toimittaa ontelolaattojen geometriatietojen lisäksi yllä esitetyt tiedot.

Viiva- sekä pistekuormien jakautuminen ontelolaatastossa voidaan laskea standardin SFS-EN 1168 + A3 liitteen C mukaisesti.

Ontelolaattojen kantavuudet

Peruslaattojen eli R60 -ontelolaattojen mitoituskäyrissä esitetty ontelolaattojen kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Pysyvän kuorman osuus on 15% käytettävästä hyötykuormasta. Eri paksuisille ontelolaatoille on annettu omat käyrästönsä eri kuormaluokissaan. Käyrät on jaoteltu punosmäärien mukaan.

Palolaattojen eli R120-ontelolaattojen kantokykykäyrät on esitetty profiileittain tiedostossa Ontelolaatat R120.

Ontelolaataston kestävyys suurille pistekuormille kuin isoille viivakuormille on aina selvitettävä erikseen. Käyrästöt pätevät reiättömille laatoille ja ne ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.