Ontelolaatat

CE-Merkittyjen ontelolaatojen mitoitus 

CE- merkintä tarkoittaa, että tuote on suunniteltu ja valmistettu hyväksytyn eurooppalaisen EN tuotestandardin mukaisesti. CE- merkintä ei edellytä suoraan eurokoodimitoitusta. CE- merkityn tuotteen mitoitus voi olla käyttöalueella hyväksytyn mitoitusmenetelmän mukainen. Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista mitoittaa vanhan RakMK:n mukaisesti ja eurokoodijärjestelmän mukaisesti.

Yleensä betonivalmisosilla tuotestandardi ei sisällä suunnittelusääntöjä. Ontelolaatta on kuitenkin poikkeus. Ontelolaattojen tuotestandardissa on tarkat suunnittelusäännöt mm.

• Ontelolaatan pään halkaisulle
• Leikkaus- ja vääntökestävyydelle, sekä näiden yhdistelmälle
• Saumojen leikkauskestävyydelle
• Lävistyskestävyydelle
• Pistekuormakestävyydelle
• Liitteessä G olevan palomitoitusohjeen sijasta Suomessa käytetään standardin SFS7016 kansallisesti hyväksyttyä menetelmää.

Nämä mitoitussäännöt pohjautuvat eurokoodiin. Suomalaiset CE-merkityt ontelolaatat  täyttävät standardin EN 1168:2005 + A2:2009 liitteen ZA ja kansallisen soveltamisstandardin (NAS) SFS 7016 vaatimukset.

Ontelolaattojen mitoitus on hallittavissa silloin, kun ontelolaatat mitoitetaan eurokoodin sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi ontelolaattojen osalta tulee määritellä eurokoodin mukaiset kuormat. Kuormatiedoissa on selkeästi esitettävä ainakin seuraavat asiat: 

• Kuormaluokka (A, B, C…), 
• seuraamusluokka (CC3…CC1) 
• suunnittelukäyttöikä, 
• rasitusluokka ja 
• paloluokka. 

Ontelolaattojen mitoituksen lähtötietoina tulee toimittaa ontelolaattojen geometriatietojen lisäksi yllä esitetyt tiedot.