Betoniset liittopalkit

Liittopalkkirakenne muodostuu betonipalkista ja siihen tukeutuvista elementtilaatoista. Liittovaikutus aikaansaadaan saumavalun sekä laattojen ja palkin välisten tartuntojen avulla, joten rakenne toimii T-muotoisena liittopalkkina. Palkin tehollinen korkeus kasvaa laatan ja mahdollisen pintabetonin paksuuden verran.

Melkein kaikki betonipalkkityypit ovat mahdollisia. Poikkileikkaus voi olla suorakaide, I-, leuka- tai T- poikkileikkaus. Palkki voi olla jännitetty tai jännittämätön. Laattaelementtinä voi olla kuori- tai ontelolaatta. Myös TT- laatta on mahdollinen esim. leukapalkkia käytettäessä.  Ontelolaattaa käytettäessä laatan leikkauskestävyyden aleneminen liitovaikutuksesta syntyvien lisärasitusten vuoksi tulee tarkistaa erillisen ohjeen mukaan.

Liittorakenteessa voi olla pintabetoni, joka toimii yhdessä muun rakenteen kanssa. Pintabetonia käytettäessä myös elementtilaatta voi toimia laatan suunnassa liittorakenteena.

Liittopalkkeja voidaan käyttää pilari-palkkirunkoisissa rakennuksissa sekä piha- ja paikoitustasoissa. Liittopalkki on edullisimmillaan rakennusten välipohjissa, joissa hyötykuorman osuus on suuri ja rakennekorkeus halutaan minimoida. Pidemmillä jänneväleillä tai kun palkin pysyvä kuorma muodostaa suuren osan rakenteen kokonaiskuormasta, voidaan käyttää työnaikaista tuentaa.

Liittopalkkien tärkeimmät edut ei-liittorakenteeseen verrattuna ovat materiaalin säästö ja pienempi rakennekorkeus.

Ensimmäisessä tapauksessa kantavat vaakarakenteet tulevat kevyemmiksi, mikä saattaa merkitä myös hoikempia pystyrakenteita (pilareita) ja kevyempiä perustuksia. Jälkimmäisessä tapauksessa kerroskorkeus voi olla pienempi, mikä merkitsee vähemmän seinäpinta-alaa ja lyhyempiä pystysuuntaisia putkivetoja.

Laatta- ja palkkirakenteiden jatkuvuudella saavutetaan seuraavia etuja:

  • pienemmät taipumat
  • suurempi kantokyky samalla rakennekorkeudella
  • parempi palonkestävyys
  • parempi kestävyys maanjäristyksiä vastaan

Pyrittäessä toimisto- ja liikerakentamisessa entistä matalampiin rakennekorkeuksiin ovat matalat jännitetyt leukapalkit yleistyneet. Matalapalkkeja käyttäen voidaan toteuttaa välipohjarakenteita, joissa palkkivyöhykkeet eivät häiritse putkiasennusten suunnittelua ja toteutusta.

Korkeita lujuuksia käytettäessä voidaan kuormituskestävyyttä lisätä erityisesti lyhyillä jänneväleillä. Pitkillä jänneväleillä taipuma vähentää saavutettavaa hyötyä. On huomattava, että tuettaessa ontelolaattoja taipuisille tuille, esim. jännebetonipalkeille, alenee ontelolaataston leikkauskestävyys verrattuna seinän päälle tuetun ontelolaatan leikkauskestävyyteen. Aleneminen riippuu palkin jäykkyydestä, laataston kuormitustavasta ja liittovaikutuksesta (Betoninormikortti nro 18EC).