Rei'itysohjeet

Kuva 4.12 Pilareiden reikäsuositus

Pilarin rei’ittäminen ei ole rakenteen toiminnan kannalta suotavaa, koska reiät vaikuttavat varsin voimakkaasti pilarin kuormituskapasiteettiin. Yleensä pilareiden rei’itystarve on vähäistä. Mahdollisia reikävarauksien aiheuttajia ovat lämpöjohtojen ja sähkökaapeleiden läpiviennit.

Kuvassa 4.12 on esitetty pilareiden reikäsuositus. Reikiä sijoitettaessa on otettava huomioon pääterästen vaatima tila, jolloin reiän reunaetäisyys on vähintään 80mm. Pilareiden asennuksessa käytettävän nostoreiän suositeltava halkaisija on ≥70mm.