Betoniset matalapalkit

Mitoituskäyrissä on esitetty matalapalkkien kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. X-akselilla on annettu matalapalkin jänneväli ja y-akselilla matalapalkkien palkkiväli, eli pituus, jolta palkki saa sen poikkisuunnassa kuormaa. Käyrästöjä on esitetty erilaisten matalapalkkityyppien sekä välipohjatyyppien yhdistelmille. Välipohjarakenteina on käytetty 270mm, 320mm ja 400mm paksuja ontelolaattoja ja lisäksi pintamateriaaleina 60mm ja 80mm pintabetonia. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.