Seinien mittasuositus

Seinäelementtien suositeltava maksimikorkeus on 3,6m. Kuljetustekninen maksimikorkeus on yleensä 4,2m. Tähän mittaan sisältyvät myös nostolenkit sekä elementistä ulos työntyvät tapit yms. Jos rakennekorkeus vaatii korkeamman seinäelementin käytön, niin elementti suunnitellaan käännettävänä ja nostolenkit sijoitetaan myös elementin sivulle.

Seinäelementtien suositeltava maksimipituus on 8-9m. Elementtijakoa suunniteltaessa on hyvä huomioida kohteessa käytettävä nostokalusto, jotta ei suunniteltaisi liian painavia elementtejä.

Seinien paksuuden valintaan vaikuttaa käyttökohde, kuormitukset, yläpuolisten elementtien tukipintojen vaatimukset sekä palo- ja äänitekniset asiat. Seuraavissa kappaleissa on suosituksia seinien paksuuden valintaan eri käyttökohteissa.

Kellarin seinät

Kellarin seiniin kohdistuu yleensä rakennuksen seinistä suurimmat pystykuormitukset. Seinät toimivat usein myös rakennuksen jäykistävinä seininä ja ulkoseinillä kellarin seiniä rasittaa lisäksi maanpaine. Tämän takia kellarin seinät tehdään yleensä raudoitettuna. 

Kellariseinien suositeltavat paksuudet ovat 160, 180, 200 ja 240 mm. Käytettävä paksuus määritellään kuormitusten mukaan.

Kellarin seinien yläpuolinen runkojärjestelmä vaikuttaa seinien rakenteeseen. Pilari-palkkirunkoisissa rakennuksissa on edullisinta viedä elementtipilarit kellarin lattian tasoon, jolloin kellarin seinät voivat olla suoria levyjä ja asennusaikana seinät voidaan tukea suoraan pilariin. Jos elementtipilarin alapää joudutaan sijoittamaan kellarin katon tasoon, on kellarin seinissä yleensä käytettävä pilasteria. Pilasterin koko määräytyy yläpuolisen pilarin koon ja kuormitusten perusteella. Mitoituksessa noudatetaan BES-järjestelmän mittasuositusta. Seinien elementtijako suunnitellaan siten, että pilasteri sijaitsee vain elementin toisessa päässä.

Väliseinät

Raudoittamattoman seinän pienin paksuus on 120mm. Muita käytettäviä paksuuksia ovat 160, 180, 200 ja 240 mm.

Kantavan ja jäykistävän seinän suositeltava minimipaksuus on 180mm.

Asuinrakennuksissa huoneistojen välisen seinän minimipaksuudeksi suositellaan 200mm. Äänitekniset ominaisuudet on otettava huomioon suunnittelussa.

Ulkoseinän sisäkuorielementit

Ulkoseinällä olevien sisäkuorielementtien suositeltava minimipaksuus on 120mm.

Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa, ulkoseinällä käytettävien sisäkuorielementtien suositeltava paksuus on pääsääntöisesti 150mm. Äänitekniset ominaisuudet on otettava huomioon suunnittelussa.