Itsetiivistyvä betoni mullisti työolot

Valmisbetonin toimittajalla on betonin ominaisuuksia ja sen käyttöön liittyviä kysymyksiä käsittelevä käyttöturvallisuustiedote, jossa on määritelty betonimassan terveydelliset riskit. Betonimassan käsittelyssä oleellisin seikka on sementtiliiman emäksisyys. Massan käsittelyssä on käytettävä sellaisia käsineitä, jalkineita ja muuta vaatetusta, ettei tuore betonimassa pääse jatkuvaan ihokosketukseen.

Työturvallisuus rakennustyömaa

Betonin valmistus voi joissain tilanteissa aiheuttaa yli 85 dB melutason. Tällöin  kuulosuojaimien käyttö tehdashalleissa on välttämätöntä.

Betoniteollisuudessa käytetään myös koneita, jotka aiheuttavat aiempaa vähemmän melua. Esimerkiksi ontelolaattojen uusissa valukoneissa käytetään leikkaustiivistystä tärytiivistyksen sijaan alhaisemman melutason ja tuotteen paremman laadun vuoksi.

Betonia valettaessa se tiivistetään yleensä täryttimien avulla. Käsiin kohdistuvan tärinän haittavaikutuksia on vähennetty koneellisilla tärytysmenetelmillä. Betoniteollisuudessa jatkuvasti osuuttaan kasvattava itsetiivistyvä betoni tiivistyy ja täyttää valumuotit ilman tärytystä, joten täryttämisestä aiheutuvia terveyshaittojakaan ei synny.

Betoniteollisuudessa on otettu käyttöön turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet.