Työturvallisuus on tuottavuutta

Valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa työturvallisuutta kehitetään aktiivisesti. Toimiala tukee loppukäyttäjien turvallisuutta tarjoamalla erilaisia turvallisuusohjeita ja -oppaita. Ohjeita ja oppaita löytyy tämän sivuston lisäksi valmistajien ja toimittajien omilta verkkosivuilta.

Työturvallisuus rakennustyömaa

Hyvä esimerkki tuottavuuden ja työturvallisuuden yhteydestä betonielementtituotannossa on siirtyminen itsetiivistyvän betonimassan käyttöön. Perinteinen betonimassa on vaatinut tiivistyäkseen massan täryttämistä. Tärytys aiheuttaa voimakasta melua, tärinähaitan lisäksi. Tärytys myös irrottaa ja nostattaa pölyä pinnoilta. Siirtyminen itsetiivistyvän massan käyttöön parantaa valmistusprosessin tehokkuutta ja samalla se parantaa merkittävästi työviihtyvyyttä.

Monet betonituoteteollisuuden koneet ja laitteet tuottavat melua. Toimialalla etsitään jatkuvasti ratkaisuja, joiden avulla meluhaitta voidaan poistaa tai pienentää. Esimerkiksi ontelolaattojen uusissa valukoneissa käytetään leikkaustiivistystä tärytiivistyksen sijaan alhaisemman melutason ja tuotteen paremman laadun vuoksi.

Betonimassan merkittävin haittavaikutus on sen syövyttävät vaikutukset. Massaa käsiteltäessä on käytettävä sellaisia käsineitä, jalkineita, vaatteita ja suojaimia, ettei tuore betonimassa pääse ihokosketukseen. Valmisbetonin valmistajat ja toimittajat tarjoavat ohjeita ja käyttöturvallisuustiedotteita, joista löytyy kaikki tarvittavat tiedot betonimassan turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön.

Kaikessa prosessikehitystyössä kiinnitetään huomiota mahdollisuuksiin vaikuttaa samalla työn turvallisuuteen ja terveyteen. Betoniteollisuudessa pölyntorjunnalla on korkea prioriteetti ja valmistusprosesseja kehitettäessä pyritään samalla vähentämään pölyä. Betoniteollisuudessa on otettu käyttöön turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet, joka on vielä yksi esimerkki siitä, että turvallisuus ja terveys on mukana, kun toimintaa kehitetään.

Betoniteollisuus on vuodesta 2009 lähtien järjestänyt vuosittain työturvallisuuskilpailun, jonka tavoitteena on jakaa turvallisuustietoa ja tukea toimijoita parantamaan yhdessä turvallisuuttaa ja terveyttä. Lisäksi toimiala kerää ja jakaa hyviä turvallisuuskäytäntöjä sekä julkaisee turvallisuusvaroituksia (safety alert), ohjeita ja koulutusmateriaaleja osoitteessa https://betoni.com/betonirakentaminen/tyoturvallisuus/ladattavaa-materiaalia-2/.