Kuorilaatat

Mitoituskäyrissä on esitetty kuorilaatasta ja liittovalusta muodostuvat liittorakenteen kantokyky sallittuna kuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Liittolaatan omapaino on huomioitu erikseen, joten sitä ei tarvitse ottaa huomioon kuormitusakselilla. Eri paksuisille kuorilaatoille ja liittovaluille on annettu omat käyrästönsä. Käyrät on jaoteltu punosmäärien mukaan. Käyrästöissä on myös esitetty tarvittavien asennustukien lukumäärä sekä ansaiden käytön tarve. Kuorilaataston kestävyys niin suurille pistekuormalle kuin isoille viivakuormille on selvitettävä erikseen. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.