Turvavaljaiden ja köysien käyttö elementtiasennuksessa

Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita, suojaverkkoja tai muita rakenteisiin kiinnittäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tällaisten laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia turvavöitä köysineen. Köydet on kiinnitettävä turvallisesti ( Valtioneuvoston asetus VNa 205/2009- §28).

Suojakaiteet

Kaiteet

Betonielementtiasennuksessa tulee käyttää turvavaljaita ja –köyttä aina silloin, kun on kyseessä edelläkuvattu tilanne ja putoamisvaara. Valjaiden mallia valittaessa on huomioitava niiden soveltuminen kokopäiväiseen käyttöön. Valjaiden käytössä noudatetaan mukana toimitettuja ohjeita. Turvaköydessä tulee olla nykäyksenvaimennin. Turvaköydessä tulee olla itsetoimiva pituuden säädin, jos köyden pituutta joudutaan jatkuvasti säätämään (§71).

Turvaköysien ja kelatarraimien kiinnityspaikat on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Mitoituskuorma putoamiselle on 15kN. Kiinnityspisteet on hyvä asentaa pilareissa ja seinissä n. 2 m:n korkeuteen holvista. Laatoilla ja palkeilla kiinnityspiste on yleensä työskentelytasossa. Noin 1m:n korkuinen ja halkaisijaltaan n. 0,5 m pyöreä ja kevyt teräskehikko sidontaliinalla alusrakenteeseen kiinnitettynä auttaa saamaan kelatarraimen irti holvista ja turvaköysi kestää paremmin käyttöä.

Kiinnityspisteet toteutetaan elementteihin asentajan, suunnittelijan, päätoteuttajan ja valmistajan yhteistyönä. 


Turvavaljaat
Kaiteet2

Turvaköysien ja kelatarraimien kiinnityspaikkoja voivat olla esimerkiksi seuraavat. 

1. Pilarit
-pilareihin tehtaalla valmiiksi kiinnityspiste Rd-vaijerilenkkiä varten kerroksittain
-nostolenkit
-köysi/vaijeri/kettinki pilarin ympäri 

2. Seinät

-nosto- ja vaarnalenkit ( seinän pystyssäpysyminen varmistettava)

3. Palkit

-nostolenkit
-vaijeri palkin päällä esim. väliaikaisiin tolppiin kiinnitettynä

4. Ontelo- ja kuorilaatat

-ontelotarrain ontelolaatoissa
-kavennettujen ontelolaattojen nostolenkit
-kiinnike laatan läpi
-kuorilaattojen vaarnalenkit
-laattojen sauman juotosvaluun asennettu teräslenkki

5. TT- ja HTT- laatat

-nostolenkit
- Rd-vaijerilenkin kiinnityspisteitä määrävälein laatan kanteen esim. laatan pituuden ¼-pisteisiin reunalinjoilla

Turvaköydet
Ontelotarrain
Valuankkuri
Nykäyksenvaimennin
Rd-vaijerilenkki