Teräsliittopalkit

Kun verrataan teräspalkin ja betonilaatan muodostamaa liittorakennetta rakenteeseen ilman liittovaikutusta, palkkina voidaan käyttää kevyempää teräsprofiilia. Liittorakenne on myös jäykempi. Koska teräspalkit ovat hoikempia kuin betonipalkit, tilapäiset tuet saattavat olla tarpeen elementtilaattojen asennuksen ja paikallavalujen aikana. Reunapalkeilla asennusaikaiset vääntötuennat ovat välttämättömiä.

Teräspalkit voivat olla esimerkiksi I-profiileja tai kotelopalkkeja. Epäsymmetrinen poikkileikkaus, jossa alalaippa on ylälaippaa suurempi (WQ-palkki), on liittorakenteissa varsin edullinen.