Betonipalkkien rei'itysohjeet

Palkkeihin tulevia rei’ityksiä ei voida täysin välttää, koska ilmanvaihtokanavat ym. talotekniikka tarvitsee läpivientejä. Ohjaamalla suunnittelua reikien määrän ja sijoittelun osalta, voidaan vaikuttaa hyvin paljon palkkien kantavuuteen sekä taloudellisuuteen ja tätä kautta kokonaiskustannuksiin. Reikien muodon ja sijoituksen valinnassa noudatetaan seuraavia ohjeita (Kuva 5.8 ja kuva 5.9):

Suorakaidepalkit

 • Ensisijaisesti käytetään pyöreitä reikiä, joiden halkaisija on 50, 100, 150, 200, 300mm jne.
 • Pituudeltaan suorakaiteen muotoisia reikiä käytetään poikkeustapauksissa. Reikien reunat pyöristetään mikäli mahdollista.
 • Reikien suositeltavin sijoituspaikka on palkin jännevälin keskimmäisessä kolmanneksessa, uuman vetovyöhykkeessä.
 • Reiän suositeltava etäisyys palkin yläreunasta on vähintään 0,3xH (palkin korkeus) ja 200mm.
 • Reiän suositeltava etäisyys palkin alareunasta on vähintään 150mm.
 • Peräkkäisten reikien välisen ehjän kannaksen suositeltava pituus on vähintään reiän halkaisijan suuruinen ja vähintään 150mm, jos tämä ehto ei toteudu tulee peräkkäisiä reikiä käsitellä kuin yhtä pitkää reikää, pituus = reiän halkaisija + kannas + reiän halkaisija.
 • Lovettujen palkkien pään aluetta ei saa rei’ittää vähintään yhden metrin matkalta.
 • Kaikkien reikien vaikutus rakenteen kantavuuteen on aina tarkistettava.
Kuva 5.8 Suorakaide- ja leukapalkkien reikien sijoitus
Kuva 5.9 Päästä lovettujen suorakaide- ja leukapalkkien reikien sijoitus

HI- ja I-palkit

HI- ja I-palkkien rei’ityksessä noudatetaan seuraavia suosituksia (Kuva 5.11):

 • Reikiä voidaan sijoittaa vain palkin uumaan.
 • Reiät tulee sijoittaa yläjänteiden alapuolelle.
 • Suositeltavinta on käyttää pyöreitä reikiä. Pyöreät reiät ovat valmistusteknisesti taloudellisempia verrattuna suorakaiteen muotoisiin reikiin. Lisäksi pyöreiden reikien ympäristössä, palkin uumassa jännityshuiput ovat pienempiä.
 • Suositellaan käytettävän vakioreikäkokoja
 • Vakioreikäkokoja suurempien reikien tekeminen on mahdollista, mutta tällöin tulee tarkastaa palkin kestävyys paikallisesti yhdessä valmistajan suunnittelijan kanssa.
 • Systeemirei’ityksen käyttö on suositeltavaa.
 • Reikien sijoittelussa huomioidaan, että reikien väliin jää riittävän leveä ehjä kannas, jotta puristusvoimat kykenevät siirtymään.
 • Reikien sijoittamista palkin leikkausrasitetuimmille kohdille tulee välttää.
Kuva 5.11 HI- ja I-palkkien rei´itys.

HI-palkkien systeemirei’itys HI-palkkien valmistukseen käytettävät muotit koostuvat useimmiten 2400mm pitkistä muotinosista. Vakioharjakaltevuudella 1:16 on muotinosien korkeusporrastus 150mm. HI-palkkien rei’ityksessä on suositeltavaa käyttää seuraavaa systeemirei’itystä:

 • Käytetään pyöreitä reikiä, joiden halkaisija on korkeintaan kolmasosa palkin korkeudesta reiän kohdalla.
 • Reiän alareunan etäisyys palkin alareunasta on vakio 350mm.
 • Kaikkia muotinosia ei tarvitse rei’ittää, vaan kohdekohtaisesti määritellään tarvittava reikämäärä.