Betonia eri käyttötarkoituksiin

Betoni ja betonirakenteet valmistetaan koneellisesti ja osin automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Betonin valmistuksessa sekoitetaan luonnon materiaaleja kiviainesta, vettä ja sementtiä keskenään. Betonin valmistuksesta ei aiheudu haitallisia päästöjä.

Betonin valmistus

Tehtaassa on betonisekoitin raaka-ainesiiloineen. Tuotteista riippuen tehtaan toimintamalli ja laitteisto vaihtelevat, joten myös tehdaskohtainen prosessista syntyvä kierrätettävän materiaalin laatu ja määrä vaihtelee melko paljon.

Itsetiivistyvän betonin ominaisuudet aikaansaadaan uusilla lisäaineilla ja lisäämällä betoniin hienoaineksia.
    
Betonin valmistus sisältää betonin raaka-aineiden vastaanoton ja varastoinnin, kiviaineksen ja veden lämmityksen tarvittaessa, betonin osa-aineiden mittauksen, massan sekoituksen, notkeuden säädön sekä laadunvalvonnan.

Betoni valmistetaan ennakolta tehdyn suhteituksen mukaan. Suhteituksessa on ilmoitettu osa-aineiden määrät kilogrammoina betonikuutiometriä kohden. Eri osa-aineet, kuten vesi, kiviaines, sementti ja lisäaineet, punnitaan vaa’alla ja lisätään betonisekoittimeen. Betonin sekoitus kestää yleensä 60–90 sekuntia.

Nykyään betonitehtailla betonin valmistus on lähes täysin automatisoitu.