Jäykistysjärjestelmät

Jäykistysjärjestelmän tehtävänä on siirtää rakennukseen kohdistuvien vaakakuormitusten aiheuttamat rasitukset perustuksiin ja maapohjaan.

Rakennuksen rungon jäykistysjärjestelmät ja jäykistyksen suunnittelu ks. liitetiedosto ”Jäykistysjärjestelmät”.

Vaakasuuntaisia rasituksia aiheuttavat kuormitukset on tarkemmin esitelty kohdassa Suunnittelukuormat.

Rakennuksen jäykistyssuunnittelun tehtävät

Elementtirakentamisessa rakennuksen jäykistyksen suunnittelu ja suunnitelmien mukainen toimiminen sisältää useita osatehtäviä, jotka kaikki pitää huolellisesti suunnitella ja toteuttaa, jotta saavutetaan luotettava lopputulos.