Muut infrarakenteet

Maikkulan vesitorni Maikkulan vesitorni. Oulu.

Tunnelielementit

Tunnelielementeillä voidaan lisätä liikenneturvallisuutta käyttämällä hyväksi elementin  muotoilua ja eri värejä. Elementtirakenteeseen voidaan suunnitella valmis vedenpoistojärjestelmä. Käyttämällä vaaleaa betonia( esim. valkobetoni) vähennetään tunnelin valaistustarvetta. Toteutus elementeistä on nopeaa ja se antaa enemmän työskentelytilaa urakoitsijoille usein ahtailla tunnelityömailla.

Meluesteet

Betonisia meluesteitä käytetään ympäristön suojaamiseksi liikennemelulta. Betonielementit voidaan valaa ääniteknisesti oikean muotoisiksi. Niissä voidaan käyttää pintastrukturointeja ja erilaisia ympäristöön sopivia värejä. Melueste voi olla heijastava tai absorboiva (ääntä imevä).

Absorboiva rakenne  saadaan aikaan esim. mineraalivillalla tai käyttämällä huokoista betonin pintakerrosta. Liikenteellisesti hankalissa paikoissa myös perustusten teko elementeistä on turvallinen ja nopea ratkaisu.

Melumuurit voivat olla myös matalia vain rengasmelun estämiseen tarkoitettuja tai ajoratojen väliin tulevia liikenteen rajaajia. Näille profiileille on elementtivalmistajilla valmiita vakiomuottikalustoja.Profiilien muoto on suunniteltu liikenneturvalliseksi. Ne ns. heittävät törmäävän auton takaisin ajoradalle sitoen samalla törmäysenergiaa. Elementit ovat nopeita asentaa.

Ratapölkyt ja laiturielementit

Ratapölkyt tehdään nykyään betonielementeistä. Ne ovat esijännitettyjä ja erittäin mittatarkkoja tuotteita, joissa betonin kestävyys varmistetaan nykyaikaisella betonitekniikalla. Kiskonkiinnitysosat ovat elementeissä valmiina ja asennustyö tapahtuu automaattisesti asennusjunan toimesta.

Laiturielementit ovat yleensä kohteeseen räätälöityjä ja mitoitettuja elementtejä.

Tekniikkarakennukset

Tekniikkarakennuksilla tarkoitetaan esim. sähkömuuntamoita, radio- ja pumppu- tai paineasemia. Rakenteet voidaan toteuttaa esim. tehtaassa valmiiksi kootuista tilaelementteistä.

Säiliöt

Betonielementeistä rakennetaan erilaisia säiliöitä teollisuuden, kunnallistekniikan ja maatalouden tarkoituksiin. Elementtirakentamisen etuna on lyhyt rakennusaika ja hyvä laatu. Säiliöt voidaan helposti upottaa myös maan sisään, koska betonielementit kestävät maanpainetta. Jäteveden puhdistusaltaat ja maatalouden lietesäiliöt joutuvat kovalle rasitukselle, jossa tarvitaan korkealaatuista betonia. Pyöreät säiliöt voivat olla halkaisijaltaan jopa 50 m suuria. Säiliö voidaan kattaa betonielementeillä tai jättää avoimeksi. Säiliöt voidaan tehdä myös neliskulmaisina.

Pylväät, kaapelikourut, aallonmurtajat ja tukimuurit

Näihin kaikkiin löytyy elementeistä kilpailukykyinen ratkaisu.