Liittorakenteen edullisuus

Suurimmillaan liittorakenteista saatava hyöty on silloin, kun rakenteen hyötykuorma on kokonaiskuormaan nähden suurehko.

Liittorakenteilla käyttötila tulee usein määrääväksi pitkillä jänneväleillä, kun esivalmisteiselle osalle tulevan pysyvän kuorman osuus koko rakenteen kuormasta on suuri, Yleensä tämä raja tulee vastaan, kun esivalmisteiselle osalle tulevan kuorman osuus on suurempi kuin 50…70 % rakenteen koko kuormasta.

Liittorakenteella aikaansaatu rakenteen kantokyvyn lisäys voidaan yleensä käyttää täysin hyväksi, jos esivalmisteiselle elementille tulevan laskentakuorman qd1 suhde kokonaiskuorman laskenta-arvoon qd on pienempi kuin esivalmisteisen osan korkeuden h1 suhde liittorakenteen korkeuteen h eli qd1/qd< h1/h.

Käytännössä edellä oleva ehto toteutuu useimmiten, kun liittorakenteelle tulevan hyötykuorman suuruus qk >_2.5…4 kN/m2. Tällöin kuormitustilanne ennen liitovaikutuksen syntymistä ei tule rakenteen kannalta määrääväksi.