Passiivikivitalo on tulevaisuuden luksusta

Uusien pientalojen energiankäyttöä voidaan tehostaa monilla tavoilla. Kun uusi talo rakennetaan vähän energiaa tarvitsevaksi, ei myöhemmin tarvitse tinkiä asumismukavuudesta eikä puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta, vaikka energian hinta nousisikin.

Matalaenergiarakennus

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen pienentää paitsi lämmityslaskua myös hiilidioksidi- ja muita päästöjä.  Nykyisten vaatimusten (v. 2003) mukaan rakennetun normipientalon energiankulutus on noin 100–120 kWh/krs-m2. Kun puhutaan matalaenergiatalosta, tarkoitetaan taloa jonka lämmittämiseen kuluu energiaa alle puolet tavanomaiseen taloon verrattuna. Matalaenergiatalon lämmittämiseen kuluu siis noin 60 kWh/kerrosneliötä kohti.

VTT:n vertailulaskelmien (tutkimusraportti RTE627/05) mukaan tiivis hyvin eristetty harkkopientalo säästää 50 vuoden aikana energialaskussa 75.000,- …130.000,- euroa kevytrakenteiseen normipientaloon verrattuna.

Matalaenergiarakentaminen taulukko

Koska matalaenergiatalossa lämmitysenergian tarve on pieni, voidaan lämmitysjärjestelmää yksinkertaistaa.  Matalaenergiatalossa ikkunavetoa ei synny, koska ikkunapintojen lämpötila on lähes sama kuin huonelämpötila. Tämän vuoksi patterit voidaan jättää pois ikkunoiden alta.

Kivitalon rakenteet toimivat matalaenergiatalossa lämmön varastona ja toisaalta sisälämpötilan vaihtelun tasaajina esimerkiksi kesähelteillä. Kun rakennetaan matalaenergiataloa, on erityisen tärkeää saada rakennuksen ulkovaippa ilmatiiviiksi. Betonirakenteet on kehitetty myös matalaenergiarakentamista varten. Esimerkiksi seinärakenteita saa jo U- arvoltaan 0,15…0,16 vakiotuotteina.