Eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa

Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Tämän mahdollistaa raaka- aineiden hyvä saatavuus ja yksinkertainen valmistusteknologia. Siitä tehdään mm. rakennuksen runkoja ja julkisivuja, siltoja, patoja, teitä ja muita infrarakenteita, pihakiviä, putkia , harkkoja sekä taideteoksia.

Betoni rakennusmateriaalina

Betoni on kivipohjaisena materiaalina kestävä, luja ja vähän huoltoa vaativa. Betonirakennukset säästävät massiivisina ja tiiviinä energiaa koko elinkaaren ajan. Betonilla saadaan asuntoihin hyvä ääneneristävyys ja paloturvallisuus.

Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja kiviaines. Betonin raaka-aineet otetaan maaperästä. Kiviaines on paikallista, eikä vaadi yleensä pitkiä kuljetusmatkoja. Betonin kiviainesta on saatavissa rajattomasti lähes kaikkialla.
Sementti valmistetaan pääasiassa kalkkikivestä, joka on yksi maapallon yleisimmistä kivilajeista.
Betoniteollisuus pystyy käyttämään raaka-aineena muun teollisuuden muuten jätteeksi meneviä sivutuotteita, kuten lentotuhkaa, masuunikuonaa ja silikaa.

Betonin vahvuudet

  • luonnon raaka- aineista valmistettu
  • luja
  • kestävä ja pitkäikäinen
  • paloturvallinen
  • ääntä eristävä
  • energiaa säästävä
  • kierrätettävä
  • edullinen

Koko elinkaaren aikaisilta ympäristökuormituksiltaan betoni on erittäin ekotehokas rakennusmateriaali. Betoni on yksi taloudellisimmista rakennusmateriaaleista.

Betonista voidaan toteuttaa pitkiä jännevälejä, joiden ansiosta tilat ovat hyvin suunnittelujoustavia. Betoni on muovailtava materiaali, jonka väriä, muotoa ja pintakäsittelyä voidaan varioida tarpeen mukaan.

Betoni suojaa sekä ihmisten että liikenteen aiheuttamalta melulta. Siitä ei materiaalina liukene tai emittoidu haitallisia määriä sisäilmaa likaavia tai ihmisen terveyttä haittaavia aineita. Betoni soveltuu mm. juomavesikaivojen ja -putkistojen materiaaliksi. Palotilanteessakaan betoni ei aiheuta ympäristölle vaarallisia savukaasuja tai muita aineita.

Betonirakenteita käytetään yleisesti suojaamaan ihmisiä erilaisilta onnettomuuksilta ja ympäristökatastrofeilta. Esimerkkejä suojaavista rakenteista ovat padot, väestönsuojat, paineastioiden ja reaktoreiden suojarakenteet, säteilysuojat, radonsuojaus, rannikoiden aallonmurtajat jne.

Betonia voidaan käyttää joko valmisosina, jotka on tehty tehtaassa koneellisesti ja automatisoidusti tai rakennustyömaalla betonia paikallavalaen.

Betoniteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 5000 ja välillisesti noin 10000 ihmistä. Eri tuotteille on varsin tiivis valmistajaverkko, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Esimerkiksi elementtitehtaita on yli 100 ja valmisbetoniasemia noin 250.