Pilareiden sijoitus

Normaalisti pilarit sijoitetaan keskeisesti rungon moduuliverkkoon nähden (Kuva 4.5). Tällöin rakennuksen mahdollinen laajentaminen ei vaikuta moduuliruudukon kokoon. Moduuliverkon reunoissa olevat rakennuksen reunapilarit voidaan myös sijoittaa moduulilinjojen viereen. Tällöin muuttuvat pilaridimensiot eivät vaikuta esimerkiksi ulkoseinäliitoksiin (Kuva 4.6). Kuvassa 4.7 on esitetty pilarin yläpään sijainti moduuliverkossa.

Kuva 4.5 Pilareiden sijoitus rungon moduuliverkkoon, keskeisperiaate
Kuva 4.6 Pilareiden sijoitus rungon moduuliverkkoon, viereisperiaate
Kuva 4.7 Pilarin yläpään sijainti moduuliverkossa