Voimien siirto laatastolta

Laataston voimien siirto tapahtuu elementtirakennuksissa paitsi elementtien, myös saumojen ja liitosten avulla, joiden kestävyys tulee mitoittaa ja tarkistaa. Laataston voimien siirto tulee selvittää sekä asennusvaiheessa, lopputilanteessa että onnettomuustilanteessa. Runkojärjestelmästä riippuen voimien siirto tapahtuu eri tavoin.

Aiheeseen voi tutustua laajemmin Rakennuksen jäykistys osiossa.