Kirjallisuutta

Kivilaatat
 • Mattila, J. (2014). Betoni ja ympäristö. teoksessa A. Koskenvesa, T. Heloma, & S. Laine (Toimittajat), Rakentajain kalenteri 2015 (Sivut 116-214). (Rakentajain kalenteri; Vuosikerta 99). Rakennustieto Oy.
 • Ympäristöraportti 2020. Finnsementti Oy.
 • Betoniteollisuus ry (2021). Suomalaisten betonituotteiden keskimääräiset kasvihuonepäästöt on selvitetty. Betoni 2-2021 (Sivut 108-109).
 • Betoni.com: Betonituotteiden ympäristöselosteet
 • Huhtinen T., Palolahti A., Räisänen M., Torppa A. Kiviaineshuollon kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 13/2018. Ympäristöministeriö.
 • Rakennusteollisuus.fi: Ympäristö ja energia 
 • Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta. Rakennusteollisuus RT Oy
 • Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 54/2015.
 • Nieminen, Anna-Maria, Murskatun betonin hyödyntäminen uusiokiviaineksena betonissa, Diplomityö. 2015
 • Kivirakentamisen ympäristöopas. Betoniteollisuus ry. 2011
 • Betonitekniikan oppikirja BY201, Suomen Betoniyhdistys ry. 2018