Kirjallisuutta

Kivilaatat
  • Betonirakenteiden ympäristöominaisuudet. Betonikeskus ry. Helsinki 2007.
  • Betonin, betonilietteen ja veden kierrätys betoniteollisuudessa. Betonikeskus ry. Helsinki 2005.
  • Matalaenergiaharkkotalo. Pientalojen energiankulutuksen vertailulaskelmia. Tutkimusraportti RTE 627/05. VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka. Espoo 2005.
  • Kalema, T. et al. Nordic Thermal Mass- Effect on Energy and Indoor Climate. Tampere University of technology. Raportti 184. Tampere 2006.
  • Hietamäki et al. Rakennusten massiivisuus. Keskeiset tutkimukset ja tulokset. Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Tampere 2003.
  • Laine,T. ,Laine J. ,Saari M. Terma- rakenteiden termisen massan aktiivinen hyödyntäminen rakennuksissa. Terma- järjestelmäopas. Olof Granlund Oy & VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka. Espoo 2006.
  • Betonituotteiden emissiomittaukset. VTT, Tutkimusselostus KET 2693/97. Espoo 1997.
  • Pientalojen energiakulutuksen vertailulaskelmia. Matalaenergiaharkkotalo. VTT:n tutkimusraportti RTE 627/05. Espoo 2005.
  • Nieminen,J., Jahn,J., Airaksinen,M. Passiivitalo. PEP, Promotion of European Passive Houses-aineisto. VTT.