Betoni kestää vettä eikä homehdu

Betoni kestää hyvin kosteutta. Se jopa saavuttaa parhaat lujuusominaisuutensa, kun sitä säilytetään pitkään kosteassa.

Betonin kosteudenkestävyys

Betoni on luja ja kuormitusta kestävä kiinnitysalusta erilaisille pintamateriaaleille. Vaikka itse betoni kestääkin kosteutta, niin sen päällyste saattaa vaurioitua uudesta betonista tulevan alkalisen kosteuden vuoksi. Siksi betonirakenne tulee kuivata riittävästi ennen pinnoittamista.

Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat varsin yleisiä ja niiden määrä on tasaisessa kasvussa. Kosteusvaurioihin johtavia rakennusvirheitä on erityisesti alapohjan rakenteissa sekä märkätiloissa, joissa on levyrakenteiset laatoitetut seinät. Toinen laajoja kosteusvaurioita aiheuttava syy on viemäri- ja käyttövesiputkistojen sekä niihin liitettyjen laitteiden vuodot.

Kosteutta voi rakennukseen tulla myös vuotavan vesikaton tai huonosti tiivistettyjen ikkunanpuitteiden kautta tai jos julkisivun tiiveys on puutteellinen.

Vakuutustilastojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2004 noin 35 000 vuotovahinkoa, joista vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä hieman yli 100 milj. euroa. Asuinrakennuksissa sattuu noin kerran 50 vuodessa vesivuodosta aiheutuva kosteusvaurio.

Vuonna 2004 keskimääräinen vuotovahinkokorvaus oli runsas 3000 euroa/vahinkotapaus.

Betonirakenteet sietävät varsin paljon kosteutta. Lisäksi ne sitovat kosteutta vähän ja toisaalta kosteuden siirtyminen tapahtuu hitaasti. Äkillisessä vesivauriossa betonirakenteille riittää yleensä kuivaus eikä rakenteiden uusimisiin tarvitse ryhtyä. Pinnoitteet ja kostuneet puuosat sekä puulevyverhoukset on lähes poikkeuksetta uusittava.